MŠ Family

Brno, Mazourova 2, příspěvková organizace

Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, ID datové schránky: zctpd3e , IČO 60555131

bankovní spojení: 117239621/0100 , zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice

Kde nás najdete

MHD: tramvaj čís. 8, zastávka Bělohorská, autobusy čís. 55 a 75, zastávka Špačkova

Kontakty na vybrané pracovníky školy

 • Eva Šperková, ředitelka školy: info@msfamily.cz, 548 129 531, 2. patro
 • Bc. Petra Jagošová a Bc. Veronika Hanušová, učitelky ve třídě KOŤÁTKA: kotatka@msfamily.cz, 548 129 538, přízemí
 • Simona Husáková a Blanka Moravcová., učitelky ve třídě MOTÝLCI, motylci@msfamily.cz, 548 129 537, 1. patro
 • Miluše Jakubková a Mgr. Romana Reichelová, učitelky ve třídě BERUŠKY, berusky@msfamily.cz, 548 129 536, 1. patro
 • Eva Šperková a Bc. Hana Schejbalová, učitelky ve třídě KUŘÁTKA, kuratka@msfamily.cz, 548 129 535, 2. patro
 • Ing. Romana Kincová, ekonomka a vedoucí stravování, ekonomka@msfamily.cz, 548 129 534, 2. patro
 • Radana Němčanská, hlavní kuchařka, kuchyne@msfamily.cz, 548 129 539, snížené přízemí.

Podrobnější informace najdete na naší Úřední desce, dokument Kontakty a základní údaje.

Charakteristika školy

Jsme mateřská škola pro 100 dětí. Připravujeme pro ně prostředí barevné, vkusné a inspirující, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně. Svědčí o tom mimo jiné i výsledky komplexních rekonstrukcí interiéru a exteriéru školy z posledních let. Originalita a barevnost prvků naší nové školní zahrady podporuje zvídavost, tvořivost a pohybovou obratnost dětí.

Základní hodnotou naší školy je otevřenost, partnerství s rodinou a kultivace a rozvoj dítěte dle etických principů, morálních hodnot a jeho osobních předpokladů.

Výchova a vzdělávání dětí jsou v naší škole založeny na pozitivním ocenění dítěte ve chvíli, kdy se mu něco podařilo, dále na aktivním přemýšlení, vedení k hodnotám lidským, ekonomickým, ekologickým, řešení situací, na kooperaci i uvědomění si, že agresivita není cesta. A to vše od roku 2000 prostřednictvím etické výchovy:

 • Etická výchova je jednou z cest kultivace dětské duše ve vyrovnanou a zdravě smýšlející osobnost s vlastní identitou. V rámci vzdělávání se zapojujeme i do různých hodnotově (nikoliv komerčně) orientovaných výtvarných, sportovních či ekologických projektů. Nekupujeme žádné komerční hračky. Děti jsou vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, neboť hranice děti uklidňují a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Děti bez hranic jsou jako na mostě bez zábradlí.
 • Držíme se léty osvědčené koncepce naší práce. Máme v Brně ojedinělý program etické výchovy a výchovy k prosociálnosti, za který jsme jako jediná škola v ČR získali v roce 2001 ocenění Nadace Josefa Luxe.
 • Jsme KOMUNITNÍ ŠKOLA S ETICKÝM PROGRAMEM

Naše vlastní školní kuchyně připravuje pro děti kvalitní, pestrou, zdravou a hodnotnou stravu bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli a cukrů a naopak s množstvím zeleniny. Podporuje zdravý růst, vývoj dítěte a správný stravovací režim.

Naše certifikáty, ocenění, projekty

 • V roce 2001 jsme získali ocenění Nadace Josefa Luxe za realizaci etických principů a hodnot v mateřské škole.
 • V roce 2010 jsme se na základě kvality poskytovaného vzdělávání stali fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university.
 • V roce 2015 jsme získali certifikát Rodiče vítáni za dlouhodobé splňování kriterií partnerské spolupráce s rodiči.
 • Od října 2015 jsme zapojeni do projektu Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Informace pro studenty vysokých i středních škol

 • Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských vysokých i středních škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru.
 • Zaměření pedagogická práce - práce se skupinkou dětí ve věku od 3 do 6 let. Vedení skupiny, motivace dětí k denní činnosti, vedení logopedické průpravy, vedení tělovýchovných chvilek, příprava týdenních vzdělávacích plánů, příprava jednorázových akcí (Den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka atd. - dle momentální situace), výtvarné činnosti, hudební chvilky, rozvoj kompetencí dětí ve skupině, evaluace.
 • V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte e-mailem vedení MŠ.