Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων:

Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο:

«Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

«Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: "Υποστηρικτικές Διαλέξεις Στατιστικής" 2019

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Υποστηρικτικές Διαλέξεις Στατιστικής", του Γ εξαμήνου,

θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής, κτίριο Β (Φοίνικας), κατά τις ώρες 16.00-18.00, ως εξής:

1) Τρίτη 5-11-2019 / Στατιστικές έννοιες και πειραματικά σχέδια (Γ. Σταματέλλος)

2) Τρίτη 12-11-2019 / Εισαγωγή στις τεχνικές δειγματοληψίας. ( Γ. Σταματελλος)

3) Τρίτη 19-11-2019 / Βιομετρία και μοντελοποίηση μεταβλητών. (Δρ. Μ. Διαμαντοπούλου, Προσκεκλημένη ομιλήτρια)