Martna Põhikoolis kasutatavad digikeskkonnad

Kogumik õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele Martna koolis kasutusel olevatest digivahenditest.

Kogumik sisaldab lisaks vahendite loetelule ka nende kasutusjuhendeid.