Mów do ludzkich sumień -3

Przewodnik dla mających kłopoty ze Spowiedzią.

Kolejna, trzecia książka z serii "Mów do ludzkich sumień" z podtytułem "Przewodnik dla mających kłopoty ze spowiedzią" jest już gotowa.

Oto strona tytułowa i kilka informacji:

Ze wstępu:


Miłosierdzie Boże jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem, albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na grzesznika, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją.” – Św. Jan Paweł II

Przez publikację tej książeczki pragniemy pomóc tym wszystkim, którzy mają jakiekolwiek kłopoty z Sakramentem Pokuty, który jest przecież jednocześnie Sakramentem Pojednania, to znaczy Sakramentem spotkania z Bożym Miłosierdziem. Najlepszym sposobem pomocy jest wyjaśnienie podstawowych faktów i – niestety – obalenie niektórych mitów oraz wyprostowanie wielu błędów związanych z tym sakramentem.


Spowiedź jest niewątpliwie najtrudniejszym i najbardziej wymagającym Sakramentem i to zarówno dla spowiednika (szafarza), jak i dla penitenta (grzesznika). Jest też zarazem sakramentem najpiękniejszym, bo jest sakramentem odrodzenia, odbudowania miłości zrujnowanej przez mój grzech. Jednakże to odrodzenie miłości może się dokonać jedynie w atmosferze całkowitej szczerości i ufności. Szafarz (spowiednik) musi zrozumieć, że jest jedynie szafarzem, czyli pośrednikiem, a nie właścicielem Bożego Miłosierdzia. Ale też penitent musi przyjąć i uznać, że Bożego Miłosierdzia nie da się oszukać ani wymusić, że jedynym sposobem jego doświadczenia jest pokorne uznanie swoich grzechów, odrzucenie ich i poddanie się przemieniającej mocy Łaski Bożej.

III — Zamówienie części trzeciej: "Przewodnik dla mających kłopoty ze spowiedzią". Stron - 141

Poniżej okładka i spis treści książki:

Aby zamówić książkę pierwszą, kliknij: "Mów do ludzkich sumień"

Aby zamówić książkę drugą, kliknij: „Mów do ludzkich sumień - 2. Wiara i nauka, a Prawda”

by zamówić wszystkie trzy książki, kliknij: "Trylogia: Mów do ludzkich sumień"