Want motiveren werkt!

Iedere lesdag verwachten we van leerlingen en studenten dat ze met hun volle aandacht bij de les betrokken zijn. Wanneer zij geboeid zijn door de leerstof, lukt dit vrijwel moeiteloos. Maar wanneer leerlingen en studenten de leerstof niet zo interessant of zelfs saai vinden, kost het vaak meer moeite om hen te motiveren.

Als lesgever kunt u via een motiverende lesstijl de motivatie van uw leerlingen of studenten aanwakkeren. Aan onze onderzoeksgroep hebben wij recent een tool ontwikkeld om uw eigen motiverende lesstijl in kaart te brengen. Bent u benieuwd naar uw motiverend lesgeefprofiel? Vul dan één van onze vragenlijsten in (lager, secundair, hoger onderwijs) door op één van onderstaande afbeeldingen te klikken en ontvang meteen uw individueel lesgeefprofiel.

HOE INTERPRETEREN

Op het einde van de vragenlijst kunt u een pdf downloaden met uw individueel profiel. Het profiel bestaat uit een cirkel met verschillende motivationele zones, waarvan de rechterhelft de motiverende lesgeefstijlen (i.e. autonomieondersteuning en structuur) weerspiegelt en de linkerhelft de demotiverende lesgeefstijlen (i.e. chaos en controle).

Op dit moment zijn er nog geen normscores beschikbaar om uw eigen score mee te vergelijken. Wel kunnen volgende vragen richtinggevend zijn bij het interpreteren van uw scores:

  • Wat zijn de kenmerken van uw profiel? Op welke zone scoort u het hoogst? Op welke zone scoort u het laagst?
  • In welke mate sluit dit profiel aan bij het beeld dat u van uzelf als lesgever heeft?
  • Waar liggen uw sterktes? Waar is er eventueel ruimte voor verbetering?
  • Kunt u dit profiel koppelen aan concrete voorbeelden uit uw lespraktijk?
  • Is er een bouwsteen waaraan u zou willen werken? Indien ja, waarom en hoe zou u dit aanpakken?

Uw positie op deze cirkel is ook niet in steen gebeiteld. Afhankelijk van uw studenten, het (de)motiverende klimaat in uw factulteit of onderzoeksgroep en de werkomstandigheden kan uw positie op deze cirkel verschuiven. Eerder dan de aanpak van een lesgever als motiverend of demotiverend te categoriseren, is het zo dat (de)motiverend lesgeven een dynamisch proces is. Afhankelijk van de omstandigheden en uw eigen motivationele kennis en vaardigheden kan u verschuiven van een meer motiverende naar een minder motiverende benadering en omgekeerd.