הארגון הארצי של מורי הנהיגה בישראל

הארגון הארצי הוא הארגון הגדול והמייצג את רוב מורי הנהיגה בישראל.

מטרות הארגון העיקריות ייצוג של מורי הנהיגה בישראל, קידום רמתם המקצועית של מורי הנהיגה בישראל, שיפור רמתם המקצועית והכלכלית של מורי הנהיגה בישראל.


האתר תוחזק בסיוע רפי חכים ודוד לחמי ליצירת קשר moreynhiga.org@gmail.com