Eng

Міжнародний проект програми ЄС Erasmus + KA 2. №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання - MoPED»

15 жовтня 2017 року – 14 жовтня 2020 року

MoPED – це проект з розвитку потенціалу, спрямований на модернізацію вищої освіти в Україні шляхом використання сучасник практик і методик викладання із залученням ІКТ та найсучасніших методів дослідження результатів

Проект розроблено за підтримки Європейського Союзу


оголошення_на_тренiнги.pdf