Форум 2018 г.

на 4 октомври 2018 г. в СУ "Св. Климент Охридски"

се проведе научно-практически форум

Креативно образование - педагогически практики, вдъхновени от идеите на сър Кен Робинсън и д-р Мария Монтесори

/споделяне на опит от иновативни ясли, детски градини и училища/


"За по-добро образование в България"

предложения на работните групи, внесени в Министерство на образованието

Predloenia rabotni grupi.pdf

Програма и лектори

BG_Конференция СУ

CONFERENCE PROGRAM

Барбара Айзъкс

Глобалните тенденции в образованието, ролята на ранното детско развитие и подкрепата, която дава Монтесори педагогиката на децата, ще представи Барбара Айзъкс, Академичен директор на Международния Монтесори център (Montessori Centre International) в Лондон.

Барбара Айзъкс е ментор в създаването и усъвършенстването на Монтесори следдипломните квалификации във ФНОИ на СУ "Св. Климент Охридски".

Коя е Барбара Айзъкс?

Барбара Айсакс обучава Монтесори учители във фондация Монтесори Св. Никола (Montessori St. Nicholas), Монтесори Център (Montessori Centre) и Международен Монтесори център (Montessori Centre International) в Лондон от 1985 г. Тя участва в разработката на всички курсове в Международен център Монтесори (MCI) от неговото създаване през 1998 до днес. Барбара е един от основателите на Монтесори борд за оценка и акредитация (Montessori Accreditation and Evaluation Board - MEAB) и от 2010 г. е активно ангажирана с Асоциацията на Монтесори училищата (Montessori Schools Association). От 1991 до 2007 г. тя е собственик на Монтесори детска градина Сийдлингс (Seedlings Montessori Nursery) в Оксфордшайър, Великобритания. Барбара инициира процъфтяващото партньорство на фондация Монтесори Св. Никола (Montessori St. Nicholas) с Музея на детството, Музей на Виктория и Албърт (Childhood Museum, Victoria and Albert Museum), Лондон.

Барбара е представител на Монтесори Св. Никола (Montessori St. Nicholas) на Форум за ранно детско развитие (Early Years Forum) и е член на неговата Ръководна група. Тя е автор на две книги, чиято цел е да популяризират принципите на Монтесори образованието сред всички, които се занимават с ранно детско развитие и да ги направят достъпни за начинаещите в метода. Тя е редовен сътрудник на списанията Преподаване в първите години на живота (Teach Early Years) и Монтесори по света (Montessori International).

В ролята си на глобален посланик на Монтесори, Барбара непрестанно отстоява Монтесори подхода, особено в обществата в неравностойно положение и сред политиците, за да демонстрира адекватността на Монтесори образованието в 21 век. Целта на Барбара е да основе Монтесори център за мир (Montessori Peace Hub) – глобален ресурс за всички Монтесори обучители, учители и ученици, който да отразява съвременното звучене на визията на Монтесори за детето като носител на промяната.

Фондация Монтесори Св. Никола (Montessori St. Nicholas - MSN) е основан през 1946 г. с цел промотиране обучението на Монтесори учители и е първата организация, която създава програми и организира дистанционно обучение за Монтесори учители. Днес, Международен център Монтесори (Montessori Centre International - MCI), образователната институция на фондацията, продължава да промотира прогресивното Монтесори образование и да предлага разнообразие от квалификации, валидирани от външни експерти, както и курсове за професионално развитие, които подпомагат Монтесори общността, включително безплатни курсове (MOOCS), които въвеждат в Монтесори образованието.

Фондацията финансира Асоциация на Монтесори училищата (Montessori Schools Association - MSA), представена от девет регионални ядра, разположени из цяла Великобритания и осигуряващи обучение и подкрепа на Монтесори общността. Училищата, които членуват в MSA имат достъп до акредитационна схема, също спонсорирана от фондацията и осъществявана от Монтесори борд за оценка и акредитация (Montessori Evaluation and Accreditation Board - MEAB). Тази успешна акредитационна схема работи от 2008 г. и подкрепя училища от Великобритания и цял свят.

Фондация Монтесори Св. Никола (MSN) продължава да промотира Монтесори образованието в държавни училища, с особено внимание към децата от 3 до 6 години и децата в неравностойно положение.

Грижите за децата в детската ясла в контекста на съвременните разбирания за детското развитие

Вера Рангелова, ръководител програми за ранно детско развитие, офис на УНИЦЕФ в България

Изказването разглежда прилагането на Рамката за пълноценна грижа за деца от раждането до 3 години, разработена от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и Световната банка и официално представена по време на Световната здравна асамблея в гр. Женева, Швейцария през май 2018 г. в контекста на грижите за децата в детската ясла. Натрупаните научни данни през последните десетилетия извеждат голямата значимост на пренаталния период и първите три години от живота на детето за разгръщане на потенциала на всеки човек. Това е период на интензивно развитие на мозъка и негова особена чувствителност към влиянията на околната среда. За своето оптимално развитие малките деца се нуждаят от грижи за здравето, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, възможности за учене и топли, отзивчиви и стимулиращи взаимоотношения със значим възрастен. Приложена към детските ясли, Рамката за пълноценна грижа дава важна насока за съдържанието и качеството на грижите с оглед гарантиране на здравето и цялостното, хармонично развитие на детската личност.

----

УНИЦЕФ е междуправителствена организация, която работи в повече от 190 страни и територии по света за реализиране правата на децата. В България организацията подкрепя усилията на правителството да гарантира, че всички деца и подрастващи в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество, в съответствие с Конвенцията за правата на детето и препоръките на Комитета за правата на детето. Един от основните приоритети на партньорската програма за страната за периода 2018-2022 е осигуряване на оптимални условия за разгръщане на потенциала на всяко дете през периода на ранното детство – от раждането до постъпването на детето в училище.

Подкрепа на ранното детско развитие в яслата - практика от Австрия

Илиана Дюгмеджиева

Монтесори е образование на мира. Да разпространявам тази педгогика е моята житейска мисия. Да помагам на децата да преоткриват себе си и чудесата на свята ме прави щастлива. Тази система подпомага хората да развият мирно отношение и уважителен подход към себе си и другите.

След като започнах образование по педагогика в Софийски университет, животът ме отведе в Австрия в търсене на по-нататъшно професионално и личностно развитие. В образованието си за предучилищен педагог се запознах с различни педагогически концепции във Виена. Един прекрасен обрат за моя личен и професионален живот бе откриването на Монтесори педагогиката чрез синовете ми – Дарик и Емануел. Между две образования (за възраст 0-3 и 3-6 години) в Монтесори Академията във Виена, изпълних мечтата си да създам Moнтесори детска къща Grashalm (www.grashalm-montessori.at), която от 7 години ръководя успешно и с голямa радост. В същото време работя в Монтесори Академията във Виена.

„ILSA – първата виенска Монтесори къща за деца и родители“ ( www.ilsa.at), която създавам в момента, е специално място, където възрастни и деца могат индивидуално да се развиват в духа на кооперативност и спокойствие. За първи път се предлага индивидуално съдействие на родители с малки деца в домашна атмосфера (Montessori Mobil).

Илиана Дюгмеджиева е родена в гр. София, предучилищен педагог и Монтесори педагог за възрастта 0-6 и 0-3 години, завършила е във Виена 2003 и 2017 г., работи в Монтесори академията във Виена, основател, педагогически и финансов ръководител на частната детска градина Grashalm Montessori (www.grashalm-montessori.at), и на ILSA – първата виенска Монтесори къща за родители и деца (www.ilsa.at), има дипломи за сензорна интеграция и социален мениджмънт Виена, води групи по метода Монтесори за деца и родители, семинарна и консултантска дейност за родители и педагози в обучение, има магистърска степен за психо–социален консултант (в обучение), майка е на двама сина (на 14 и на 8 години). В момента се обучава за магистърска степен по психосоциална помощ в частния университет “Зугмунд Фройд“ във Виена.


Въвеждане на иновации в Монтесори училищата в Полша през призмата на емпирични изследвания

Беата Беднарчук, Университет в Краков, зам.председател на Монтесори Европа, Дорота Здибел, Университет във ВаршаваКак насърчаваме креативността и предприемачеството в средното образование? - практика от Германия /

Диана Димитров, учител в държавно Монтесори училище в Германия - Montessori-Zentrum Hofheim

Д-р Монтесори е прекрасен наблюдател и изследовател през целия си живот. Тя развива теориите и принципите на образованието въз основата на реални наблюдения и изследвания на човешката природа. От тях произлизат и нейните най-дълбоки убеждения относно свободата и независимостта на децата и създаването на подходяща среда за всеки етап от тяхното развитие. След като развива система за образование на деца от 3 до 6, а също и от 6 до 12 години, тя се обръща и към малките бебета и към младежите, които нарича “Erdkinder”. Лекцията илюстрира представата на Монтесори за образованието на учениците в третия етап на развитие, които са във възможно най-креативната фаза, в която човешките същества изобщо могат да бъдат. Монтесори смята, че ако се създаде подходяща среда за тях, като например им се даде парче земя или им се възложи да управляват магазин или да отворят хотел, те не само ще бъдат най-щастливите и креативни хора на света, но също така ще се развият като стабилни и социолно отговорни хора, които се грижат за семействата си, общността и околната среда.

Диана Димитрова е учител на младежи от 12 до 18 г. в Монтесори център Хофхайм (Montessori Zentrum Hofheim) от 18 години. Тя отговаря за качественото управление и развитието на училището. От тази позиция, Диана насърчава изграждането на истинска Монтесори среда на всяко ниво на образованието. Тя работи също и като обучител на учители към Министерство на образованието и Монтесори организации в Германия. След завършване на образованието си като учител по чужд език в Йена, тя започва работа с деца в училище във втория етап на развитие и е с тях до взимането на финалните изпити на 18 годишна възраст. Има богат практически опит в Монтесори среда, управление на училища и семинари за учители.

Креативно образование и обучение в креативност: насърчаване на креативния подход в обучението на Монтесори учители

Пени Джоунс

Международен Монтесори център, MCI, London

Презентацията изследва образованието като креативен процес и какви са подходите за осигуряване на креативни предизвикателства за обучаващите се Монтесори учители. В нейните Лекции от 1946 г., Монтесори призовава за промяна в обучението, за познание, придобивано чрез въображение, изтъквайки въображението като сила, която ни позволява да възприемаме света отвъд сетивните впечатления. Обучаването в креативност включва креативно обучение: тази тема се изследва в контекста на курсовете за Монтесори учители в Международен център Монтесори (Montessori Centre International - MCI), Лондон.

Пени Джоунс е Директор образование в Международен център Монтесори (Montessori Centre International - MCI), базирано в централен Лондон. От присъединяването си към MCI през 2009 г. Пени ръководи успешното планиране и провеждане на няколко курса, включително на квалификация за Диплома по Монтесори педагогика (Cache Diploma in Montessori Pedagogy), което за първи път позиционира Монтесори квалификациите в националната квалификационна мрежа на Великобритания. Страстта й към широкото разпространение на Монтесори обученията я подтиква да осигури финансиране на Монтесори квалификациите във висшето образование. Пени също така ръководи развитието на виртуалната учебна среда, понастоящем обучаваща над 500 студенти от цял свят. Започвайки кариерата си в креативната среда на театъра, Пени има изявен интерес към креативността в Монтесори подхода.

Международен център Монтесори (Montessori Centre International - MCI) е най-големият обучителен център за Монтесори учители в Европа, предлагащ национално и международно признати квалификации в продължаващото и висшето образование. MCI е начело на развитието на иновативни и онлайн обучения, включително стартирането на безплатни Монтесори онлайн обучения (MOOCS), като първото такова обучение „Монтесори и образованието за мир“ стартира през септември 2018 г.

Креативност в създаването на подкрепяща среда (бъди съзнателен - бъди отговорен - бъди устойчив) - практика от Германия

Марвин Хосе де Рейес

Детска градина Винсерола (Vincerola) прилага различен, иновативен и креативен подход, базиран на устойчивостта във всичките й измерения.

Целта на тази презентация е да сподели опита на детска градина Винсерола в прилагането на устойчивостта ежедневно в продължение на последните шест години.

Този подход е повлиян от начина по който педагози и деца взаимодействат с ресурсите (отпадъците). Винсерола продължава да се развива и да прилага детските идеи, за да осигури на децата качествено образование, базирано на съзнание, отговорност и внимателно отношение към нашата изтощена планета и нейните ресурси.

Целта на Винсерола е основаването на департамент за иновативни дидактични материали, фокусиран върху създаването на разнообразни и интригуващи дидактични материали и дейности от рециклирани отпадъци, подкрепящи обучителния процес при децата.

Обучението в устойчивост в първите години от развитието на децата би могло да им помогне да развият отговорност към заобикалящата ги среда и природа. Монтесори философията предполага, че учителите помагат и водят децата, така че да станат съзнателни и отговорни граждани. За да продължим да съществуваме и благоденстваме, ние трябва да образоваме по отговорен и креативен начин към съзнателен живот.

Винсерола (Vincerola) е частна, двуезична Монтесори детска ясла, градина и подготвителна група в Колон и Аахен, Германия.

https://www.vincerola.de/en/

Марвин Хосе Рейес Морено е обучител и лектор в областта обучение на възрастни. Той е Монтесори педагог и по настоящем административен директор на международна детска градина Винсерола в Колон, Германия. Член е на педагогическия борд на Винсерола, както и координатор на иновативните дидактични материали. той е активне лектор за Академия и агенция Винсерола (Vincerola Academy and Agency).

Мая Дългъчева е родена на 05.05.1967 в гр. Стара Загора.

Автор е на детски книжки с приказки, гатанки и стихотворения, пиеси за куклен театър и либрета, както и много текстове за детски песни. Нейни произведения са включени в учебниците по български език и литература и учебниците по музика за предучилищна и начална степен. Носител на една международна и четири национални награди за детска литература.

Завършва Начална педагогика в България и Предучилищна педагогика в Германия. Дипломиран Монтесори-педагог /Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation und Pädiatrische Fortbildung in der Theodor-Hellbrügge-Stiftung, München/ за възрастови групи от 0-6 и от 6-12 години.

Била е учител в Europäische Schule München; Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein, München /интергативна предучилищна група/; Montessori-Kinderhaus Villa Kunterbunt, München /нормална предучилищна група/. В момента работи в иновативно частно начално училище Reinhard-Wallbrecher-Grundschule в Мюнхен.

Интересува се от алтернативни методи за обучение, както методи за свързване на изкуството и образованието, изкуството и формирането на емоционални и социални компетенции, етика и ценностна система.

Иновации в предучилищното образование

Презентацията анализира метода Монтесори в контекста на това, че Мария Монтесори е била лекар. Развитието на децата преминава през различни етапи, което повлиява мисленето й и подготовката на средата. Академични и социални ценности за децата от самото начало. Основата на живота с Мария Монтесори и нейния фокус върху „попиващия ум“, сензивитните периоди, подготвената среда, контрола на грешката и практичните дейности от ежедневието.

Ева Бекел е директор на детска градина Бамбини Монтесори, разположена в Хамар, на 120 км. северно от Осло. Миналата година тя основава Монтесори предучилищна в SOS детско селища в Муанза, Танзания. Нейната страст е да създава почти от нищото, за да дава на децата възможност за развитие и обучение. Тя е член на борда на Монтесори Европа (Montessori Europe) и основател на Монтесори Експрес (Montessori Express). Монтесори общността трябва да се обединява и аплодира положителен опит отвъд границите и тази година през април първият Монтесори Експрес потегли на тур с Монтесори учители (12-18 години) из училища в Холандия и Германия. Ева е гост-лектор в Университет Мария Кюри – Склодовска в Люблин, Полша.