Монтесори паралелка в Железница

През 2017 г. започва работа по създаване на пилотна Монтесори класна стая в общинското училище в с. Железница - http://191ou.info/, което се намира близо до София. Учителите ще се обучават от Монтесори експертния съвет, както и от международни организации. За всички съмишленици, които биха искали да помогнат за създаването на Монтесори класната стая, биха могли да ни пишат на e-mail: montessori191@gmail.com .

Първата Монтесори паралелка в общинско училище в България получи положително становище, отлична обратна връзка и оценка - "висока степен на организационни и управелнски умения за разширяване на иновацията" - по време на инспекцията, проведена от експерти от МОН и от Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката. Разновъзрастовата паралелката се намира в 191 ОУ “Отец Паисий” - Железница, близо до София, и се работи спрямо международни Монтесори стандарти. Това е първият голям успех за развитието на Монтесори методиката в рамките на държавно-финансирано училищно образование. Огромната заслуга за това паралелката да стане реалност бе се дължи на всеотдайния труд на учителите - Диляна Иванова и Татяна Сириджанова, директора - Савина Игнатова, родителите на децата от паралелката, кмета на района и общността в с.Железница. Ментори и наставници на проекта са Монтесори експертите - Деси Стоева, преподавател в Монтесори СДК програмите във ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”, и Мария Димитрова от Фондация “Заедно”. Проектът се осъществява с подкрепата на студенти (Живка Георгиева, Магдалена Панова и други), както и преподаватели от университета и Монтесори общността от учители и родители на Casa Dei Bambini. Монтесори паралелка прие първите си ученици през есента на 2017 година, след като иновацията беше одобрена от МОН.

Актуални снимки можете да намерите на: https://www.facebook.com/montessoriforteachers/posts/1902820633125557

РЕПОРТАЖИ