Монтесори в начален етап

През 2016 г. стартира проекти за създаване на Монтесори класни стаи в общностни, държавни/общински училища и държавни/общински детски градини. В проектите участват Монтесори експерти, университетски преподаватели и студенти от следдипломната квалификация "Монтесори философия в съвременното общество" към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски".

През месец януари 2017 г. МОН одобри проект, с който Монтесори паралелката в Железница беше одобрена за иновативна. Това е важен момент, в който на Монтесори педагогиката се дава реален шанс да стане част от всяко училище в България. Децата от Монтесори паралелката учат и взаимодействат както в класната стая, така и в био градинката, която е в двора на училището.

Огромен ентусиазъм и енергия вложиха всички доброволци, които подготвиха документацията и които участват в проекта. Това са част организациите, които са нашите сърцати "двигатели на промяната": Фондация “Заедно” и Растящата класна стая, студенти и преподаватели от следдипломната квалификация “Монтесори философия в съвременното общество” в ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”, учителите от училището в Железница, Casa dei Bambini общност за иновативно и Монтесори образование, Детска градина “Камелини Монтесори”, сдружение “Трансформатори”, общинската администрация и други.

Оборудването на Монтесори паралелката се осъществи от екипа и ръководството на училището, както чрез дарения от бъдещите родители и съмишленици на проекта, от Casa dei Bambini и други организации. Подготовката на учителите продължава в сътрудничество със СУ "Св. Климент Охридски" и международни организации, които сертифицират Монтесори учители за работа в начален етап.

До момента Монтесори образованието има своята дълга история в България, но предимно в частни институции. През 2010-2011 са лицензирани от МОН първите частни детски градини в София, а през 2014 посреща деца и първото частно Монтесори училище - в Бургас.

Каним всеки, който иска да помогне на Монтесори паралелките в общинските училища да ни пише на: montessoricouncilbg@gmail.com.