Монтесори в Габрово

Община Габрово въвежда Монтесори

През 2016 г. представители на община Габрово, на общински детски градини в града, както и на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" инициираха съвместен проект за създаване на общински Монтесори детски градини в град Габрово.

Градът е известен с подкрепата си за създаване на качествено образованието още с изграждането на първото светско училище в България.

Поради ограниченията в първоначалния бюджет проектът се реализира с творческата активност на учителите от ЦДГ "Мечо Пух", гр. Габрово.