Монтесори в детска градина

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Монтесори детски градини, които покриват международните стандарти

София:

Първата Монтесори детска градина в България, международно акредитирана, с MCI (Montessori Centre International, UK) сертифицирани учители и обучители - Монтесори детска градина "Къща на децата", София (Casa dei Bambini), www.casadeibambin. bg

MACTE и NAMC сертифицирани учители - "Камелини Монтесори", http://www.kamelini.com,

AMI (Association Montessori Internationale) сертифицирани учители - "Детска къща Монтесори", София http://www.montessori-bulgaria.com/bg; "Монтесори Хай" - http://www.montessori-hi.com; "Слънчев ангел" и други

NAMC (North American Montessori Centre, Canada) сертифицирани учители - "Цветна Градина" - http://www.montessori-gradina.com/

"Слънчевите ангели" - кв. Симеоново

Пловдив:

"Вален Монтесори", http://www.montessori-plovdiv.com/

МОНТЕСОРИ В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Шест общински детски градини в град София започват ще създадат Монтесори групи в следващите две години

Общински детски градини в Габрово въвеждат Монтесори

Представители на община Габрово, на общински детски градини в града, както и на Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски", създават Монтесори групи в общински детски градини в град Габрово.

Градът е известен с подкрепата си за създаване на качествено образованието още с изграждането на първото светско училище в България.

Ако желаете да посетите някоя от посочените детски градини, за да се запознаете отблизо с метода, можете да им пишете директно или да се свържете с нас на: montessoricouncilbg@gmail.com

Ако работите в Монтесори учебно заведение, което функционира според международни стандарти за прилагане на метода, и имате желание да ви включим в списъка с Монтесори детски градини с добри практики, ще се радваме да ни пишете на: montessoricouncilbg@gmail.com