Контакти

"Монтесори за учители" се поддържа от Монтесори експертния съвет към обучителните програми във ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски".

за връзка: montessoricouncilbg@gmail.com,

Интернет портала, посветен на метода - "Монтесори за всеки"

www.zamontessoi.bg