За нас

Вие сте в страницата за иновативни и Монтесори учители!

Това е страница, която е създадена от иновативни и Монтесори учители/обучители и е предназначена за иновативни и Монтесори учители.

Тя се поддържа от експертния съвет и студенти, които са част от програмите за следдипломна квалификация във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”.

Тук ще намерите независими мнения и проекти на професионалисти с дългогодишен опит в прилагане на метода в България, които са преминали обучение в различни организации по света - Montessori Centre International (MCI), London, Association Montessori Internationale (AMI), MACTE, North American Montessori Centre (NAMC) и други. Те са готови да споделят опита и знанията си, за да помогнат в разпространението на добри Монтесори практики в България и качествено прилагане на метода, познавайки добре възможностите и ограниченията на средата, средствата, системата и т.н.

Ще се радваме да e от ползва на всички учители, които искат да работят професионално, да почерпят опит от най-добрите международни практики. Едновременно с това трябва съвместно да се работи, за да се адаптира Монтесори и другите иновативни практики към българските условия и държавните образователни стандарти за съответната възраст.

Прилагането на иновации е достъпно за всеки учител, клас или група деца в България, нужно е много желание, обучения и малко подкрепа!

Актуална информация и новини бихте могли да следите на нашата facebook страница: https://www.facebook.com/montessoriforteachers/