monstersubaru's world

I made this site as crossroads of my activities. Here are links to my photo albums and videos from my shop, from SubaruFanClub events and from Subaru adventures...

Vytvořil jsem tuhle stránku jako rozcestník mých aktivit. Zde jsou odkazy na foto alba a videa z mé dílny, ze srazů SubaruFanClubu a ze Subaru dobrodružství...