หนังสือ ประกาศ

งบทดลอง ม.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564งบทดลอง ก.พ.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564งบทดลอง มี.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564งบทดลอง เม.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564งบทดลอง พ.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564


จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564งบทดลอง มิ.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564งบทดลอง ก.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564งบทดลอง ส.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบ.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 และรายละเอียดประกอบงบทดลองจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564งบทดลอง ต.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564งบทดลอง พ.ย.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564จัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565


งบทดลอง ธ.ค.64.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.64.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564งบทดลอง ม.ค.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.65.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565ประกาศ.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565(ค่ายลูกเสือ).pdf

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565(ค่ายลูกเสือ)


งบทดลอง ก.พ.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.65.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ 2565.pdf

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือสาริกา.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ค่ายลูกเสือนครนายก (สาริกา) ประจำปีงบประมาณ 2565


งบทดลอง มี.ค.65.pdf

งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.65.pdf

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565