ข่าวสารน่ารู้

ที่อยู่

เลขที่ 1 ถ.ตากสิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

--------------------------------------------------------------------------------------

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์. 039321088

โทรสาร. 039324212

--------------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

E-Money สพป.จบ.1

ระบบบำเหน็จบำนาญ

- คู่มือการสมัครเข้าระบบบำเหน็จบำนาญ

--------------------------------------------------------------------------------------