กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวสารน่ารู้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

เลขที่ 1 ถ.ตากสิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

--------------------------------------------------------------------------------------

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์. 039321088

โทรสาร. 039324212

--------------------------------------------------------------------------------------