Werelddoelen Fietstocht Halle

Werelddoelen Fietstocht Halle

  • Fiets 20 kilometer in Halle langs verrassende werelddoelen
  • Ontdek 17 boeiende en leerrijke sdg-pitstops in Halle
  • Zondag 17 november start om 13uur30
  • Start & aankomst bij het Wereldcafé (Oude Post) Kardinaal Cardijnstraat te Halle
  • Iedereen welkom
  • Deelname gratis
  • Tevens heel de November Wereldmaand op aanvraag hallemondialestad@gmail.com


‘De fiets als vehikel voor transitie’


Fietsen

Als duurzame vervoerswijze en als gezonde dagelijkse activiteit kan fietsen een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van de 17 werelddoelen (‘SDGs’). Fietsen zijn eenvoudig, duurzaam, en het herstel ervan is gemakkelijk en goedkoop. Ze hebben daarenboven het bijzondere voordeel dat ze een transportmiddel zijn dat de doorsnee bevolking zich kan veroorloven.

De fiets als motor

Met de deelname van alle actoren die betrokken zijn bij de fietsbeweging in Halle ondersteunen zij het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Werelddoel

Het is een betaalbare en eenvoudige energie-efficiënte vervoerswijze die toegang biedt tot onderwijs, banen, markten en samenleving, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Fietsen genereert gunstige gezondheidseffecten als gevolg van verminderde uitstoot van luchtvervuiling, verminderde uitstoot van broeikasgassen, en verhoogde niveaus van fysieke activiteit. De fietssector creëert meer banen voor dezelfde omzet dan eender welke andere transportsector.