Werelddoelen als kader voor burgerparticipatie

Iedereen aan tafel voor een betere wereld. Aan de hand van de uitnodigende SDG-cirkel onderzoeken en waarderen gesprekstafels de talrijke positieve ideeën van burgers; iedereen welkom: meeluisteren en meepraten mag. De SDG's als kader voor burgerparticipatie.

Zondag 17 november

Plaats : Wereldcafé

11u tot 12u

Toegang gratis

OPMERKING

Deze gesprekstafels vragen geen specifieke voorbereiding of inschrijving vooraf. Er worden evenmin eisen gesteld aan de deelnemers. Maar wie informatie wenst met betrekking tot deze gesprekstafels van zondag 17 november kan onder meer er de volgende achtergrondteksten op nalezen. Hieruit is een aangepaste aanpak gedistilleerd :