Ontmoeting in verscheidenheid

9.11.2019

Toespraak Miguel Estrada 9 november 2019 - Ontmoeting in verscheidenheid

Beste mensen, Beste vrienden, Beste vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen van Halle, Beste mondiaalste,

Hartelijk welkom op deze bijzondere avond. Deze avond is de afronding van de mondiale Trefdag 2019 ‘Halle pakt de werelddoelen aan’. Deze avond heeft maar één agendapunt : de voorstelling en de ondertekening van een charter voor een interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting in Halle.

Deze voorstelling en ondertekening heeft plaats tegen de achtergrond van duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 16 (=SDG 16 vrede) en duurzame ontwikkelingsdoelstelling nummer 17 ( = SDG 17 partnerschap).

Dit initiatief schrijf zich in het kader van een breed opgezette SDG-Trefdag georganiseerd door MondiaalHalle met als centraal aandachtspunt de lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s).

Om de vertaling van deze 2 SDG’s op lokale vlak te kunnen realiseren werden er gesprekken gevoerd met de verschillende levensbeschouwingen van Halle met als doelstelling elkaar te laten ontmoeten en verbinden door het ondertekenen van een ‘dialoog-charter’ met zicht op toekomstige samenwerking rond maatschappelijke thema’s op basis van gezamenlijke waarden zoals : vrede, solidariteit, tolerantie, verdraagzaamheid, respect, openheid en verbondenheid.

Momenteel loopt er in Sint-Truiden een boeiende tentoonstelling rond een ontmoeting die 800 jaar geleden gebeurt is en die de ontmoeting van vanavond geïnspireerd heeft.

In september 1219 ging ongewapend en blootvoets Franciscus van Assisi naar de sultan van Egypte toe.

Hij had met moeite toelating gekregen van de pauselijke gezant om vanuit het kruisvaarderskamp in de Egyptische havenstad Damietta de oversteek te maken naar het vijandelijke kamp.

In plaats van het gevreesde ‘beest’ bijnaam van de Sultan , trof hij er een minzame man die hem met alle respect ontving.

Snel bleek dat Sultan Malek Al-Kamil van Egypte lang niet zo uit was op al dat oorlogsgeweld.

Te midden van het geweld, bewandelde Franciscus een weg van ontmoeting, dialoog, vrede, geweldloosheid en broederschap.

En toen Franciscus de sultan ontmoette, dacht geen van beiden eraan de andere een kopje kleiner te maken.

De ontmoeting tussen Sint-Franciscus en sultan al-Kamil blijft tot op vandaag tot de verbeelding spreken.

Hoe de ontmoeting precies verliep en wat er precies werd gezegd, weten we niet.

Maar het staat vast dat deze ontmoeting werkelijk heeft plaatsgevonden.

Er zijn voldoende historische bronnen die dat bevestigen.

Het was een vredevolle en gastvrije ontmoeting tegen de achtergrond van de toen oorlogszuchtige kruisvaarders die in volle wapenuitrusting ten strijde trokken tegen de islam.

Precies dat contrast zorgt ervoor dat het ook vandaag relevant is om een nieuwe blik te werpen op dat unieke gebeuren en na te gaan welke lessen we er vandaag kunnen uithalen.

Met zo’n poging om lessen te trekken uit de geschiedenis moeten we natuurlijk altijd wat voorzichtig zijn.

Maar al is de geschiedenis nooit geheel dezelfde, tegelijkertijd lijken sommige patronen telkens opnieuw terug te keren.

En het is net over één van die patronen dat de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan ons bijzonder veel te vertellen heeft.

Aan de ene kant kan je op elk moment in de geschiedenis ‘krachten van oorlog’ aantreffen, aan de andere kant zijn er ook altijd ‘krachten van vrede’.

Wie op zoek gaat naar patronen in de geschiedenis komt telkens weer voor een spiegel te staan.

We staan allen voor de keuze :

  • zijn we mensen van oorlog
  • of mensen van vrede?

Wat kunnen we vandaag leren uit de ontmoeting van 800 jaar geleden ?

Ten eerste je lokaal inzetten voor dialoog en ontmoeting tussen levensbeschouwingen vraagt lef en moed.

Er zijn vandaag veel mensen zoals Sultan Malek Al-Kamil en Franciscus van Assisi die verlangen naar een vreedzame wereld en een vreedzame samenleving.

Daarom kan de ontmoeting 800 jaar geleden ons vandaag nog steeds inspireren.

Halle is heel divers en daarom is het essentieel dat we een dialoog voeren en een gemeenschap scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. Samenleven betekent met verschillen kunnen omgaan, zelfs als we het grondig met elkaar oneens zijn.

Ten tweede de inzet voor een interlevensbeschouwelijke dialoog sluit naadloos aan bij het breed maatschappelijk engagement rond de werelddoelen.

We moeten ons vandaag de vraag durven stellen: kunnen we genoegen nemen met een zogenaamde neutrale houding in een samenleving waar ongelijkheid, discriminatie en racisme blijven floreren?

De diversiteit van geloof of levensbeschouwingen brengt vandaag nog heftige reacties teweeg, op het werk, op school, bij openbare instellingen en in de media.

Levensbeschouwing is niet enkel spiritualiteit, filosofie, cultuur of religie, maar eerder een kijk op de wereld. Niet voor niets is het Engelse woord voor levensbeschouwing: worldview.

Vandaag leveren de verschillende kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de samenleving.

Hun boodschap over het ecologisch bewustzijn is van cruciaal belang om een passieve houding van toeschouwer om te buigen naar een actieve houding van maatschappelijk engagement voor het voortbestaan van de aarde en de komende generaties.

Armoede blijft een grote uitdaging en recent hebben bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de katholieke, protestantse, orthodoxe, anglicaanse, joodse en islamitische erediensten en de vrijzinnig humanisten een engagement onderschreven om samen armoede te bestrijden.

Ten derde aan de keuze voor ontmoeting en dialoog zijn consequenties verbonden.

De ondertekening van het charter vandaag wil een bescheiden, maar niet mis te verstane, bijdrage leveren om het vreedzaam samenleven in Halle concreet te ondersteunen.

De verschillende levensbeschouwingen in Halle zijn ongetwijfeld een deel van de oplossing om Halle tegen 2030 echt te veranderen en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op lokaal vlak te vertalen.

CHARTER

Op zaterdag 9 november 2019 werd een charter voor een interlevensbeschouwelijke dialoog en ontmoeting in Halle ondertekend


Ontmoeting in verscheidenheid

Klimaateend


Toos van Liere : 'De klimaateend, die het woord voert op de illustraties in dit verslag, zag oorspronkelijk het licht als handpop. Hij werd gemaakt uit een versleten sok voor het Repair-café van Halle. Tot ieders verrassing begon de klimaatbewuste sokpop opeens te spreken en liet zich ook nog filmen. Toen ik tijdens de Trefdag ‘Halle pakt de werelddoelen aan’ mijn schetsboek nam en begon te tekenen voor het verslag, streek hij neer op iedere bladzijde en had op van alles en nog wat commentaar. Zo ie je maar, waar hergebruik toe leiden kan. Ik ben er zelf een echte fan van. Na ruim twintig jaar met zwerfkarton en -plastiek te hebben gewerkt, doe ik nu steeds vaker iets met versleten textiel. Deze opdracht van Mondiaal Halle was een welkome gelegenheid om het potlood nog eens vast te nemen.'http://toosatelier.wordpress.comhttp://artplastiekfabrique.wordpress.com