TREFDAG 20 - 21 UUR

Avond met voorstelling en ondertekening van een charter voor een interlevensbeschouwelijke dialoog in Halle

 • Wereldcafé
 • Van 20u tot 21u
 • Georganiseerd door vzw AIF+ en de Integratieraad Halle in kader van de Trefdag
 • Toegang gratis
 • #halle2030agenda
 • Vrede
 • Partnerschap
 • Dialoog
 • Respect
 • Diversiteit
 • Lokaal
 • Samenleven
 • Charter

Interlevensbeschouwelijk ontmoetingsmoment

Met het oog op uitwisseling en het collectief verlangen naar een vreedzame en verdraagzame samenleving nemen de verschillende levensbeschouwingen in Halle het initiatief om te komen tot een gemeenschappelijk lokaal charter met een voorbeeldwerking.

Het charter zal tijdens de ontmoetingsavond op 9 november publiekelijk en plechtig worden ondertekend door vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen.

De dialoog, verstandhouding en wederzijds respect en begrip tussen de verschillende levensbeschouwelijke organisaties is van groot belang als lokaal project. We moeten leren om het oneens te zijn en toch samen te leven. In het rijkgeschakeerde Halle van vandaag leveren de verschillende kerken, godsdiensten en levensbeschouwelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Halle is heel divers en daarom is het essentieel dat we een dialoog voeren en een gemeenschap scheppen waarin iedereen zich thuis voelt. Samenleven betekent met verschillen kunnen omgaan, zelfs als we het grondig met elkaar oneens zijn.