Memorandum voor een mondiaal beleid in Halle

“Wij willen leven in een Stad van de 21ste eeuw !”

  • Halle een eiland ? Een stad leeft vandaag in een internationale context en lokale besturen zijn betrokken partij in problemen die de wereld beheersen. Vluchtelingen en migratie of de gevolgen van de klimaatverandering zijn voelbaar tot in de eigen stad. Lokaal en globaal zijn we met elkaar verbonden: een stad kan een bijdrage leveren aan een ‘andere’ wereld met meer gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Net zoals ‘verbondenheid met de landen uit het Zuiden’, ‘integratie’ of ‘duurzaamheid’ ingang vonden in de diensten van het bestuur van de stad Halle pleiten we vandaag voor een ‘mondiaal beleid’.

Vandaag leven we in een mondiale omgeving en staat de samenleving voor grote drempels. De roofbouw op de mens en op de natuur loopt uit de hand en de aarde warmt op. Drempels die niet verder overschreden mogen worden. De ongelijkheid in de wereld neemt toe. Populisme, racisme en stigmatisering zetten mensen tegen elkaar op en zet de solidariteit onder druk. Een grote tegenbeweging vindt dat er dringend iets moet veranderen. De antwoorden op actuele mondiale knelpunten moeten niet alleen op internationaal en nationaal vlak worden aangepakt, maar ook lokaal.

  • Kiezen tussen paniek of verantwoordelijkheid ?Bekommerde burgers zijn ongerust en gealarmeerd, en vragen dat de overheid haar verantwoordelijkheid opneemt. De lokale overheid mag zich niet onverschillig of afzijdig opstellen ten aanzien van de mondiale agenda. Ze moet zich realiseren dat haar beleid, houding, beslissingen en acties elders in de wereld invloed kunnen hebben. Met dit memorandum nemen de initiatiefnemers hun verantwoordelijkheid op: ze maken duidelijk dat ze de dialoog en de inzet voor een ’andere’ wereld een topprioriteit vinden. Ze rekenen er op dat de kandidaat-gemeenteraadsleden en de toekomstige lokale beleidsmakers zich aangesproken voelen. Concreet wordt hen gevraagd zich te verbinden om een mondiale visie in praktijk te brengen.

"Met oplapwerk of verstoppertje spelen komen we er niet. Een brede beweging van mensen blijft niet bij de pakken zitten en engageert zich voor een nieuwe wereldvisie gebaseerd op rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, duurzaamheid en samenwerking, mensenrechten en solidariteit."