SDG's in Vlaanderen

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn de ontwikkelingsdoelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen een belangrijk internationaal kader voor de komende 15 jaar. Hoe gaat Vlaanderen de SDG's realiseren? Op de website DO.vlaanderen.be vindt u informatie waarrond de Vlaamse overheid werkt :