SDG's in België

Naar aanleiding van de Sustainable Development Goals - SDG's - van de Verenigde heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een portaalwebsite die informatie en initiatieven over en rond de SDGs in België verzamelt.

De Sustainable Development Goals (SDGs)

Op 25 september 2015 werd de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aangenomen door de Verenigde Naties. In deze Agenda worden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) naar voren geschoven. Rond deze 17 doelstellingen moet de komende 15 jaar actie ondernomen worden. De doelstellingen zijn universeel, zowel voor de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen, en zijn alle 17 met elkaar verbonden. Als we tegen 2030 deze planeet en zijn bewoners een leefbare en duurzame toekomst willen schenken, dan is er verandering nodig.

Verzamelplaats voor informatie

Naar aanleiding van deze Sustainable Development Goals heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een website die alle informatie over de SDGs in België verzamelt. U vindt er zowel informatie over het Belgische beleid, als het internationale beleid met betrekking tot de SDGs. Op de website wordt er ook veel communicatiemateriaal beschikbaar gesteld: een video van 4 minuten die de 17 doelstellingen overloopt, een informatieve brochure, de officiële VN-logo’s.

SDG-initiatieven in België

De website wil, naast informeren, ook iedereen aanzetten om actie te ondernemen. Bedrijven, vakbonden, mutualiteiten, ngo’s, scholen, jongerenorganisaties, burgers … die iets organiseren of zich engageren voor de SDGs worden op de website in de kijker gezet. De website wordt een verzamelplek waar initiatieven met betrekking tot de SDGs zichtbaar worden. Initiatieven die daarnaast verschillende SDGs combineren uit verschillende categorieën (Milieu, Mensen, Welvaart, Vrede en Partnerschappen) krijgen een Belgisch SDG-label, een kwaliteitslabel op vlak van duurzame ontwikkeling.

SDG Voices

Tot slot is er op de website ook plaats voor informatie rond de SDG Voices. De SDG Voices zijn acht organisaties met diverse achtergrond en een wil tot engagement die van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en The Shift, de opdracht hebben gekregen de SDGs kenbaar te maken bij het breed publiek. Al hun initiatieven en communicatieacties zullen uitgebreid aan bod komen op de website. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar steentje bij te dragen aan de SDGs door zijn of haar evenement, project, engagement … op de website toe te voegen.

Website en sociale media kanalen:

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is verbonden met de Kanselarij van de Eerste Minister, maar staat onder de bevoegdheid van de Minister voor Duurzame Ontwikkeling. De opdracht van het FIDO bestaat onder andere uit de beleidsvoorbereiding inzake duurzame ontwikkeling, de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, en het ter beschikking stellen van expertise.