Open je wereld

Mohamed El Khalfioui (algemene coördinator Kif Kif) : "Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. Via kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven geeft Kif Kif mensen de instrumenten in handen om een andere stem te laten horen in het maatschappelijk debat over de interculturele samenleving. Kif Kif steunt op die manier actief individuen en groepen die uitgesloten worden van grondrechten of gediscrimineerd worden en versterken hen om zelf op te komen voor hun rechten."

Ikrame Kastit - co-coordinator bij Uit De Marge, het netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Sarah Scheepers - coördinator van ella vzw en medecoordinator van de werkgroep Diversiteit binnen de burgerbeweging Hart boven Hard. Klaartje Van Kerckem - coördinatrice sociale beweging bij Merhaba vzw, een organisatie die opkomt voor de emancipatie en een gelijkwaardige sociale positie van LGBTQI met een migratieachtergrond. Mohamed El Khalfioui - Coördinator van Kif Kif. Daarnaast is hij ook co-coördinator van de werkgroep Diversiteit binnen de burgerbeweging Hart Boven Hard.

Slotvraag bij rondetafelgesprek : Laten we hier afronden met het idee dat er nog veel kritisch werk aan de winkel is, en dat coalities broodnodig zijn in het politieke klimaat van vandaag de dag. Tot slot zouden we dit gesprek graag met een meer positieve vraag beëindigen: wat is jullie droom naar de toekomst toe, voor jullie organisatie en voor de plaats van jullie organisatie binnen de samenleving?

Ikrame Kastit : Ik hoop dat onze organisatie ooit niet meer nodig zal zijn.

Sarah Scheepers : Idem.

Klaartje Van Kerckem : Ik zou dat ook zeggen, dus ik zal er maar een kortetermijndoelstelling bij formuleren: dat we allemaal samen – en dan bedoel ik de verschillende actoren die opkomen voor the underprivileged – voldoende mensen meekrijgen in ons verhaal, om zo dominanter en sterker te zijn dan de structuren en actoren die vooral uitsluiten en verdelen.

Ikrame Kastit: De samenleving veranderen, samen met onze kinderen en jongeren, en een samenleving creëren waarin meer gelijkheid is, waarin zij deel kunnen nemen aan de macht. Dan kunnen wij Uit De Marge opheffen – dat is ons doel! Dan zijn wij niet meer nodig.

Mohamed El Khalfioui : Ik sluit mij daar volledig bij aan.

Sarah Scheepers : Absoluut. Als er gelijke toegang is tot onderwijs, arbeid, inkomen enzovoort, dan hoeft ella ook niet meer te bestaan. Dan wordt dat een fait divers.

Ikrame Kastit: Dus het middenveld wil eigenlijk dat het middenveld ooit niet meer bestaat! Best grappig!

Mohamed El Khalfioui: We zijn eigenlijk slecht bezig, hé. We zijn de enige sector die zichzelf wil opheffen!