Kleur Bekennen

Jan Verschueren (coördinator Kleur Bekennen) : "Wereldburgerschaps­educatie (WBE) is meer dan een Dikketruiendag ! Maar wat is dat nu precies? Hoe pak je het aan? Onze organisatie Kleur Bekennen gidst leerkrachten doorheen het diverse aanbod van wereldburgerschapseducatie en ondersteunt hen om hiermee op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te gaan. Bij Kleur Bekennen kan je onder meer terecht voor educatief materiaal, ondersteuning voor initiatieven op school, advies en nascholingen. We bieden bijvoorbeeld 'Onze School Wereldwijs' aan. Dit is een unieke en interactieve workshop die leerkrachten en directies een antwoord geeft op alle prangende vragen omtrent wereldburgerschapseducatie."

Jan Verschueren : “Je kan WBE aanbrengen via verschillende invalshoeken. Als je in de les focust op duurzame ontwikkeling (1), leer je je leerlingen rekening houden met de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Of je werkt met je leerlingen rond wereldeconomie en consumptie (2). Daarin leren je leerlingen dat onze welvaart afhankelijk is van complexe globale systemen die we kunnen beïnvloeden door beleidskeuzes, maar ook door gedragskeuzes. Geef je les over democratie en burgerzin (3), draait het om dezelfde rechten en plichten voor iedereen en politieke participatie. Dat sluit ook nauw aan bij lessen over enerzijds mensenrechten (4) en anderzijds sociale rechtvaardigheid (5). Daarnaast behoren ook lessen over migratie (6) tot WBE. Dat gaat overigens verder dan de vluchtelingenproblematiek, want mensen kunnen bijvoorbeeld ook om ecologische redenen verhuizen. Of je focust in je les op diversiteit en interculturaliteit (7). Onze samenleving is immers superdivers geworden. En ten slotte vallen ook lessen over vrede en conflict (8) onder WBE. Die 8 invalshoeken zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom hebben we met Kleur Bekennen een handig metroplan voor wereldburgers ontworpen.”