Iedereen Burgemeester

Wim Vereeken (beweging.net) : "De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Elke beleidsploeg moet aan het begin van de bestuursperiode bepalen wat ze gaat doen. Dat betekent keuzes maken. Voor beweging.net passen deze keuzes best in een langetermijnvisie. Volgens ons moet elke gemeente resoluut gaan voor een sociaal rechtvaardige en een ecologisch duurzame samenleving. In het kader van onze actie 'iedereenburgemeester' hebben we een brede waaier van interessante ideeën verzameld die uiteraard iedereen mag gebruiken. Daarom zetten we ze online. Onze voorstellen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Dat is goed om weten voor lokale mandatarissen."

Peter Wouters (voorzitter beweging.net) : "De lokale politiek mag niet doof of blind zijn voor inspraak. De afgelopen jaren gaat het bergaf met de lokale participatie. Politici moeten opnieuw investeren in een goede relatie met burgers en verenigingen en hen meer en beter betrekken bij het beleid, de hele legislatuur lang. Hun stem halen bij verkiezingen is niet voldoende.’