Betergem

Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) wil meer zijn dan een praatbarak : "De analyses zijn gemaakt, nu moeten we doen. TNM wil mensen enthousiasmeren en op gang zetten. Geslaagde experimenten opschalen. Verenigingen en organisaties met elkaar in contact brengen om initiatieven op te zetten. Want zo’n grote uitdaging gaan we best samen aan."

Het Transitienetwerk Middenveld (TNM) is een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van het TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken. Omdat de klimaatcrisis gepaard gaat met een diepgaande sociaal-economisch crisis. Oorzaak is een dolgedraaid systeem, dat steeds meer sociale en ecologische puinhopen achterlaat. Allerlei beleidsteksten bewijzen lippendienst aan de transitie naar een koolstofarme samenleving. Hoe geraken we daar? Hoe moet die samenleving eruit zien? Daarover is er minder eensgezindheid. Die transitie moet op een sociaal-rechtvaardige wijze verlopen. De zwakkere groepen in de samenleving mogen er niet het slachtoffer van worden. Integendeel: de verschillen moeten kleiner en de samenhang in de samenleving groter. Deze invalshoek ontbreekt nu te vaak in het maatschappelijke debat. Informatie :

“Betergem, 2038” is een workshop van het Transitienetwerk Middenveld waarbij de deelnemers met de nodige humor geprojecteerd worden naar het jaar 2038, in de stad Betergem. Ze nemen er deel aan een Volksvergadering. Als lid van een burgercommissie neem ze samen beslissingen over de aanpak van de uitdagingen waar Betergem voor staat in 2038. Deelnemers worden aangemoedigd om hun toekomstdromen scherp te stellen in discussie met anderen, en de weg ernaar toe in beeld te brengen. Elke lokale middenveldorganisatie, vereniging of lokaal bestuur kan “Betergem 2038” gratis organiseren.

Informatie :