11Million voices

De luchtvervuiling neemt alarmerend toe. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat de luchtkwaliteit een wereldwijd probleem is.

Karin Baeten : "Hoeft het nog gezegd dat het niet goed is gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Zowat overal, stad en platteland, zorgen uitlaatgassen voor ongezonde lucht. Deze vervuiling heeft een impact op onze gezondheid en zeker op die van onze kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor de impact van al dat fijn stof, roet en stikstofdioxide."

Luchtkwaliteit gaat ons allen aan. De Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en De Standaard hebben onder de naam CurieuzeNeuzen Vlaanderen, een grootschalig project opgezet waarbij 20.000 burgers over heel Vlaanderen de kwaliteit van de lucht in hun straat hebben gemeten. Een internationale primeur. Benieuwd naar hoe het in Vlaanderen gesteld is met de lucht die we elke dag inademen? Volg het thema op de voet via onder meer CurieuzeNeuzen.

Greenpeace : "Wij vinden dat iedereen recht heeft op gezonde lucht en jij kan het verschil maken in jouw eigen gemeente. Op 14 oktober van dit jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen die het beleid in jouw gemeente voor de komende 6 jaar zullen bepalen. Op 11 Million Voices kan je zelf in actie komen en straten met minder ongezonde uitlaatgassen eisen in jouw gemeente.

Daarom werd in Halle ook gestart met een petitie gericht aan de lijsttrekkers bij de verkiezingen en eis dat ze de komende jaren werk maken van gezondere lucht.

Luchtvervuiling is een onzichtbare moordenaar.

BreatheLife mobiliseert gemeenschappen om de impact van luchtverontreiniging op onze gezondheid en het klimaat te verminderen.

Het is een wereldwijde campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie, de Climate & Clean Air Coalition en de UN Environment.