VVSG : Naar een lokaal mondiaal beleid

Nathalie Debast (verantwoordelijke perszaken VVSG): "Ons concept van het lokaal mondiaal beleid is ontstaan uit de denktank van gemeentelijke Noord-Zuidambtenaren die sinds 2013 in samenwerking met 11.11.11 en de VVSG heeft nagedacht over de toekomst van dit beleidsdomein. Zij wilden immers met hun beleid inspelen op en rekening houden met globale gebeurtenissen, waarvan ook de gemeentebesturen invloed ondervinden. Het resultaat ervan vindt u in onze publicatie terzake. Uiteraard is elke gemeente anders en gaat elk bestuur hier ook anders mee om. Voel u dus vrij om kritisch tegenover het lokaal mondiaal beleid te staan, zoals het in onze publicatie wordt voorgesteld. Ga er zelf gerust actief mee aan de slag en pik er de punten uit die u waardevol en belangrijk vindt. Laat je inspireren."

Nathalie Debast : "Onze publicatie 'Van Noord-Zuid naar Mondiaal' wil ik iedereen aanbevelen die aan de slag gaat met lokaal mondiaal beleid. Deze publicatie presenteert een visie op het lokaal mondiaal beleid die zich heeft aangepast aan de realiteit van vandaag. Het is een visie op hoe steden en gemeenten uiting kunnen geven aan het solidariteitsgevoel en hoe zij, samen met het middenveld en de bevolking, een inspanning kunnen leveren om de onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen."

De wereld rondom ons evolueert.

Mondiale opportuniteiten en uitdagingen stoppen niet aan de gemeentegrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken.

Moet ons gemeentelijk beleid dan niet mee evolueren ?

In deze VVSG-publicatie komt u te weten wat dit ‘lokaal mondiaal beleid’ kan inhouden en hoe een gemeente hiermee om kan gaan.