Vluchtelingenwerk

Thomas Pieters (Campagnemedewerker Gastvrije Gemeente): "De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en kandidaat beleidsmakers denken na over een nieuw beleid. Met de campagne gastvrije gemeente wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen en partners hen aanmoedigen om voorstellen mee te nemen die de rechten en kansen van asielzoekers en vluchtelingen waarborgen. Dat doen we met concrete voorstellen die werden neergeschreven in drie nota's rond wonen, werk en onderwijs. Een paar voorbeelden. Eén, verzeker grondrechten, concreet : schrap de voorwaarde “lokale binding” voor vluchtelingen bij het toewijzen van een sociale woning, geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en ban discriminatie bij het gemeentepersoneel, bied elk kind onderwijs en gelijke kansen, ook kinderen die geen papieren hebben. Twee, werk samen met gastvrije burgers en het middenveld, concreet : laat diensten samenwerken met woonbuddies van vluchtelingen, zet in op begeleiding naar werk door middenveldorganisaties, betrek vrijwilligers en buurtorganisaties bij onderwijs op maat van nieuwkomers. Drie, sensibiliseer en informeer : informeer sociaal werkers over woonrechten van nieuwkomer, vertel werkgevers over kansen die diversiteit biedt voor de werkvloer, stimuleer burgerparticipatie bij naschoolse huiswerkklasjes."

Hier de teksten met de 3x3 voorstellen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen