Samenlevingsopbouw : Kies Bewust, Stem Sociaal

Liesbeth Smeyers (Samenlevingsopbouw) : “Op 14 oktober 2018 staat heel wat op het spel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Voldoende inkomen, een goed dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur, haalbare dokterskosten, een toegankelijk welzijnsaanbod, gelijke onderwijskansen voor de kinderen,... Dat zijn de bekommernissen en noden van mensen en gezinnen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Lokale besturen beschikken over heel wat hefbomen die reële verbeteringen kunnen tot stand brengen in het leven van maatschappelijk kwetsbare mensen. Vandaar dat we met “Kies bewust, Stem sociaal” sociale thema’s uit de coulissen halen en in de schijnwerpers plaatsen. Kabouters zullen het niet doen, dus rekenen we op de politici voor een goed sociaal beleid."


Liesbeth Smeyers : "In Halle zijn wij aan de slag gegaan via bevragingen van partners en experten binnen thema’s gelinkt aan armoede. De resultaten van die bevragingen werden vervolgens afgetoetst en besproken tijdens een trefmoment in oktober 2017 samen met de doelgroepen van verscheidene Halse welzijnsorganisaties. De resultaten staan in dit memorandum gebundeld. We willen deze voorstellen zoveel mogelijk vertaald zien tot concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s."