ORBIT : Lokale migratiecoalitie

Didier Vanderslycke (coördineert ORBIT vzw) "In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 roept ORBIT het lokale middenveld en niet-gouvernementele organisaties op een tijdelijke lokale migratiecoalitie op te richten. Deze lokale migratiecoalitie kan in dialoog met de politieke partijen en later met het nieuwe gemeentebestuur, ideeën aanbrengen voor een samenhangend gemeentelijk migratie- en integratiebeleid. ORBIT doet in deze nota zelf tien aanbevelingen en voorstellen ter inspiratie van de lokale migratiecoalities en politieke partijen. Lokaal kunnen die worden aangevuld met andere voorstellen."

Didier Vanderslycke : "Een ‘lokale migratiecoalitie’ buigt zich over meer thema’s dan enkel het lokaal Noord-Zuid beleid. Ze wil heel concreet, en vanuit een omgevingsanalyse, suggesties doen voor een beter bestuur en concrete initiatieven in de beleidsdomeinen wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg, geloofs- en cultuurbeleving, vrijetijd, jeugd- en volwassenenwerk….) voor mensen met een migratiegeschiedenis, vluchtelingen en andere nieuwkomers. Ze wil een goed overheidsbeleid bevorderen rond de basisrechten van migranten en vluchtelingen. Ze wil een samenlevingsklimaat in diversiteit bevorderen tussen alle bewoners van de gemeente."