MinderhedenForum

Landry Mawungu (directeur van Minderhedenforum) : "Het Minderhedenforum heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum ontworpen. Een samenvatting van aanbevelingen, hefbomen, prioriteiten aan lokale besturen om aan de slag te gaan voor een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt. Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het Minderhedenforum beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen de noden en wensen van personen met een migratieachtergrond nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen. Het memorandum wil inspireren tot een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat leidt tot een evenredige en volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond."


Informatie : zie pagina op Facebook en website Minderhedenforum

Het volledig memorandum - een brochure van 28 pagina's - van het Minderhedenforum kan je hier nalezen.