Halle Zonder Grenzen

Guido Cannaerts (vrijwilliger Halle zonder Grenzen) : "Halle zonder Grenzen (HzG) werd in 1993 opgericht als ongebonden organisatie en werd in 2018 een VZW die ijvert voor verdraagzaamheid en strijdt tegen uitsluiting. HzG organiseert ontmoeting, bewustmakingsacties en ondersteuning van nieuwkomers in Halle. Mensen die het moeilijk hebben, hebben we bij HzG altijd geholpen. HzG kan rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers. HzG is bij de Hallenaar al jaren een begrip als organisator van het Multicultureel Feest op ’t Stroppen: een supergezellig feest waar ieder jaar honderden mensen op afkomen en dat een echt Hals ontmoetingsmoment is geworden. Onze vrijwilligerswerking vult de werking van sociale partners zoals Pin vzw en OCMW Halle aan en gebeurt in afstemming met deze partners. Daarbij bieden we ondersteuning op verschillende gebieden, denk daarbij aan onderwijs, naschoolse activiteiten, huisvesting, ontmoeting, sensibilisering, gezinsondersteuning, integratie. Er werd met de Stad Halle in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten omtrent de ondersteuning van vluchtelingen; en deze overeenkomst loopt nog tot eind december 2019 ."

Guy Tordeur (voorzitter Halle zonder Grenzen) : "De dag van vandaag worden er vele muren opgetrokken, denk maar aan de Mexicaanse muur van Trump, aan de muur rond het fort Europa en aan de muur tussen de zogenaamde wij en de zogenaamde zij. Deze muren maken de kloof alleen maar groter, maken het probleem groter en hypothekeren op termijn een vreedzame en duurzame oplossing voor de problemen waarmee we allen te maken hebben.”

Contact : zie 'Halle zonder Grenzen op Facebook of www.halle.nu/hzg