Inspiratie

  • Een mondiale visie kan op lokaal beleidsniveau op verschillende wijzen vorm krijgen.
  • Hier geven we een aantal handvatten en adressen voor de realisering van een mondiaal beleid in Halle.
  • Stuk voor stuk laten ze zien dat ze een meerwaarde zijn voor Halle.
  • Bovendien geven ze de richting aan met welke partners het nuttig is om samen te werken.
  • De betrokken groepen willen de toekomstige beleidsmakers nadrukkelijk de hand reiken.

"Het ontwikkelen van een mondiaal beleid vergt kennis en bewustwording en dit is een proces van lange adem. Het gaat daarbij niet zozeer om financiering voor nieuwe initiatieven alswel om een andere manier van denken en handelen. Het stellen van nieuwe vragen en aandacht voor mondiaal beleid leent zich goed voor realisering in bestaande programma’s en werkwijzen. Daarmee kan al op eenvoudige wijze een begin worden gemaakt met een lokaal mondiaal beleid."