adopteer een werelddoel

sdg-adoptieouders

  • Zaterdag 9 november organiseert Halle een trefdag, waar de ambitieuze werelddoelen voor een gezonde en eerlijke toekomst worden gepresenteerd. Via gesprekken en dialoog wil deze mondiale trefdag laten zien dat een leefbare toekomst alleen gezamenlijk mogelijk is en ook lokaal moet worden gerealiseerd. Deze werelddoelen zijn op dit ogenblik de breedst gedragen mondiale verbeter-agenda. In het Engels spreekt men van ‘Global Goals’ en ‘ afgekort ‘SDGs’ en vertaald ‘Werelddoelen’ en ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ . Ook Halle heeft ze onderschreven.
  • De mondiale trefdag op zaterdag 9 november wil gezamenlijk een stevig geluid laten horen en aantonen dat het menens is met de werelddoelen in Halle. In dit kader vragen we aan de gemeenteraadsleden concreet : “adopteer een werelddoel (een sdg)”.
  • Op deze manier zorgen we samen ervoor dat de SDG’s (werelddoelen) beter in Halle en het lokale beleid worden opgenomen. Van zodra een gemeenteraadslid een werelddoel adopteert publiceren we dit onmiddellijk op de website www.mondiaalhalle.be (‘stuur ons een mailtje’). En op zaterdag 9 november gedurende de mondiale trefdag krijgen de gemeenteraadsleden de kans om tijdens de gesprekstafels bekend te maken welk werelddoel (één of meerdere SDG’s) ze hebben geadopteerd en eventueel daarbij een toelichting te geven.
  • Het ligt voor de hand als je een evenement organiseert onder de titel “Halle aan de slag met de werelddoelen” je aanklopt bij de nieuwe gemeenteraad. De mondiale trefdag van 9 november wil de lokale politiek ondersteunen en de burgers aansporen in hun inspanningen om aandacht te besteden aan de werelddoelen (SDG’s).
  • Zaterdag 9 november zal een mooi moment worden als gemeenteraadsleden van alle kleuren publiek laten weten dat ze zich in hun werk als gemeenteraadslid bijzonder willen inzetten voor ‘hun’ werelddoel dat ze hebben geadopteerd. Of het nu gaat om goed onderwijs, klimaatactie of een duurzame stad dankzij de nieuwe lokale SDG-adoptieouders gaat Halle aan de slag met de werelddoelen en worden ze verankerd in de lokale gemeenschap.
  • Met gemeenteraadsleden die hun adoptie-SDG niet vergeten en goed gaan verzorgen lukt het Halle om positieve bijdragen te leveren aan de noodzakelijke transitie, zowel economisch, sociaal en ecologisch.
  • We hebben nog een lange weg te gaan: daarom is de trefdag van 9 november maar een moment, maar met het uitgesproken engagement van gemeenteraadsleden zal het een historische mijlpaal worden en een extra stimulans voor iedereen.
  • Kortom, de trefdag van 9 november, onder de veelzeggende titel ‘Halle aan de slag met de werelddoelen - van mondiale doelen naar lokale acties - van iedereen, voor iedereen, door iedereen’ tijdens de November Wereldmaand, wil de gemeenteraadsleden een handje helpen, omdat ze daar de kans krijgen om te laten zien dat trotse lokale SDG-adoptieouders vastbesloten zijn om door de werelddoelen te gaan en dat deze doelen ook maatschappelijk gedragen worden.

Lijst lokale 'adoptieouders' SDG's
  • SDG 13 'Klimaatactie' geadopteerd door gemeenteraadslid Leen Destoop


SDG 1: Geen armoedeSDG 2: Geen hongerSDG 3: Goede gezondheid en welzijnSDG 4: KwaliteitsonderwijsSDG 5: GendergelijkheidSDG 6: Schoon water en sanitairSDG 7: Betaalbare en duurzame energieSDG 8: Eerlijk werk en economische groeiSDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuurSDG 10: Ongelijkheid verminderenSDG 11: Duurzame steden en gemeenschappenSDG 12: Verantwoorde consumptie en productieSDG 13: KlimaatactieSDG 14: Leven in het waterSDG 15: Leven op het landSDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken