SDG's

 • Het lokaal beleid met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ('SDG's') is veelomvattend en veeleisend.
 • Het raamwerk van de SDG’s (sustainable development goals van de VN) omvat economische, ecologische en sociale aspecten.
 • Het wereldwijd engagement “Global Goals, Local Focus” ernstig opnemen vereist dat het beleid lokaal concreet actie onderneemt en innovatief handelen ondersteunt.
 • De SDG's mogen geen rookgordijn worden voor business as usual #rainbowwashing
 • In de bedrijfspraktijk kunnen de SDG's een nieuwe en actieve invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 • De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vragen om een grondige inhoudelijke vernieuwing van het maatschappelijk landschap, geen vrijblijvende holle retoriek over "mondiaal denken".
 • Het lokaal bestuur is een cruciale schakel in de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het lokaal bestuur heeft zeker niet alle hefbomen in de hand, maar ze heeft het grote voordeel dat men lokaal beter kan experimenteren, piloottrajecten kan uittesten, waarbij de nabijheid met de burgers een zeer grote troef is. De vertaalslag van de sdg's - de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen - naar het lokale niveau is een uitstekende kans om samen te werken aan bepaalde thema’s en onderwerpen : 'Lokale schouders voor mondiale uitdagingen - een lokale vertaling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' (VVSG).
 • Het lokaal bestuur moet burgerinitiatieven ondersteunen zoals gezamenlijke aankopen, ontwikkeling-en financieringsprojecten van duurzame economie, duurzame landbouw. Denk aan initiatieven die een circulaire economie met korte ketens stimuleren, deelinitiatieven, boerencoöperaties, repair cafés, energiecoöperatie Pajopower,...
 • De stad kan zelf investeren in duurzame energie.
 • Investeren in een veilig en uitgebreid fietsnetwerk draagt bij aan duurzame mobiliteit.
 • Lokale burgerdialoog en burgerparticipatie met oog op invulling van het SDG-kader.
 • Ruimte voor kritische reflexie bij de SDG's
 • ...