Ontwikkelings-samenwerking

 • Lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking in overleg.
 • Op basis van de aanbevelingen voor de legislatuur 2019-2024, vervat in het memorandum van de Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en de Milieuraad, werk maken van de mondiale uitdagingen in Noord en Zuid.
 • Geen afbouw van het budget ontwikkelingssamenwerking. Het lokale bestuur streeft er naar gemeentelijke middelen vrij te maken om het lokaal mondiaal beleid te ondersteunen. Deze bijdrage jaar naar jaar vergroten om zo tot de 0,7% van het gemeentelijk budget te komen.
 • Verdere uitbouw ambtelijke ondersteuning van de lokale werking.
 • Ontwikkelingssamenwerking en solidariteit zitten diep verweven in Halle : inwoners zijn begaan met één of meerdere projecten in het Zuiden.
 • 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, maakte op een website een overzicht van de memoranda die gemeentelijke adviesraden voor ontwikkelingssamenwerking (GROSsen) schreven naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Halle ontbreekt niet in de lijst.
 • Samenwerken met partnerorganisaties, zoals 11.11.11. dat de krachten bundelt van 60 organisaties en ongeveer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen en zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede.
 • Samenwerken met het 4de-Pijlersteunpunt dat burgers, organisaties, jongeren, diasporaverenigingen, ... ondersteunt die met een eigen initiatief vrijwillig actief zijn in of voor het Zuiden.
 • Eerlijke handel is een belangrijk onderdeel van het Noord-Zuidbeleid.
 • Promotie van fairtradeproducten.
 • Uitbouwen van Halle tot een FairtradeGemeente : in een FairTradeGemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.
 • Verband leggen tussen een te grote ecologische voetafdruk hier in het Noorden en de klimaatgevolgen ervan in het Zuiden.
 • Focus niet alleen op projecten in het “Zuiden” maar ook investeren in bewustmakingsacties hier in het “Noorden”.
 • De gemeenteraad van Halle heeft in de gemeenteraad van 28 juni 2016 (punt 36) van Halle een TTIP-vrije stad gemaakt. We willen dat het Halse stadsbestuur op fora formuleert wat er in Halle leeft rond de internationale thema’s zoals de handelsverdragen TTIP, CETA, …
 • ...

"Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale samenwerking : naarmate de mondialisering toeneemt vragen de mondiale problemen om een gezamenlijke aanpak. Er zijn zeker evenveel dingen die je hier kunt doen als elders, als je echt wilt werken aan meer ecologische rechtvaardigheid , sociale rechtvaardigheid en economische rechtvaardigheid in de wereld."