Lokaal Vredesbeleid

 • Lokaal vredesbeleid kan concreet gemaakt worden door verschillende beleidsdaden
 • Het lidmaatschap van Halle bij Mayors for Peace (Vredesburgemeesters) in de verf zetten. Bijna zeventig jaar geleden viel de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Sindsdien zijn kernwapens voor velen bron van verontwaardiging en is het thema ook vandaag de dag nog brandend actueel. Op initiatief van de burgemeester van Hiroshima ontstond een wereldwijd netwerk van 'Mayors For Peace' die zich uitspreken tegen kernwapens. Ook Halle is lid. De Mayors for Peace willen een wereldwijd verbod op kernwapens.
 • Aandacht schenken aan de Vlaamse Vredesweek die jaarlijks een actueel vredesthema op de agenda zet. Deze vredesweekcampagne vindt plaats van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag van de Geweldloosheid.
 • Versterk de samenhang in de samenleving door mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen. Het is essentieel voor vrede op lokaal vlak om zo veel mogelijk inwoners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en ideeën te laten uitwisselen en te laten samenwerken.
 • Ongeacht het verschil dat tussen mensen bestaat, is ontmoeting de beste manier om gevoelens van veiligheid en samenhorigheid te bevorderen.
 • Investeer in vredeseducatie. Zet in op de toekomst door jonge mensen bewust te maken van hun rol in een samenleving waar er plaats is voor iedereen (inclusie). Met vredesopvoeding zet je in op vaardigheden om succesvol samen te leven in een steeds diverser wordende en geglobaliseerde wereld. Neem vredesinitiatieven, steun bestaande initiatieven en zet vredesfiguren in de kijker.
 • Herinneringseducatie : bijvoorbeeld bij de herdenking van oorlogen het verleden actualiseren door vragen te stellen bij het verleden. Het heden beter begrijpen door historisch na te gaan hoe de zaken zo geworden zijn.
 • Deelnemen aan de BDS-beweging. BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) is een wereldwijde en vreedzame beweging met als doel druk uit te oefenen op Israel om aan zijn verplichtingen zowel onder internationaal humanitair recht als volgens mensenrechtenverdragen te voldoen, zoals geëist in talrijke VN-resoluties.
 • Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen vluchteling als gevolg van vervolging, oorlog, conflicten, geweld of mensenrechtenschendingen. De grootste mondiale vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We pleiten voor grotere solidariteit met mensen die oorlog én armoede ontvluchten. De mondiale vluchtelingencrisis is een symptoom van een wereldwijde vredescrisis. Ze is een dringende wake up call voor het voeren van een ambitieuze vredespolitiek die zorgt voor rechtvaardigheid en veiligheid.
 • Naast het opzetten van nieuwe initiatieven, kan het zinvol zijn om te kijken naar wat er al gebeurt en dit te ondersteunen en de nodige zichtbaarheid te geven.
 • ...

"Meer dan 68 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Daarom is vrede en rechtvaardigheid geen droom, maar een nuchtere eis. Iedereen op deze planeet heeft recht op een betere toekomst."