Lokaal migratiebeleid

 • Lokaal migratiebeleid omarmt de realiteit van de superdiversiteit in de samenleving en zijn dynamiek.
 • De wereld is duidelijk veranderd en superdiversiteit treedt overal op. Niet alleen in wereldsteden of hoofdsteden, maar ook in kleinere en perifere centra merken we dezelfde tendens. Superdiversiteit is nu ook een kenmerk van kleinere steden, van centra die op een veel lager schaalniveau te situeren zijn dan de miljoenensteden die magneten zijn voor migratie. Superdiversiteit is dus niet langer een uitzonderlijk en exotisch fenomeen: het is een algemeen fenomeen.
 • Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema.
 • Neem het gif uit het migratie-debat zodat we kunnen werken aan oplossingen.
 • Het migratiedebat bulkt van de vooroordelen en foutieve informatie. Hoog tijd om clichés achterwege te laten en terug te keren naar de feiten. In een pas vertaald e-book beantwoorden onderzoekers uit Leuven en Luik 21 vragen over migratie. Het boek, gratis te downloaden, is opgebouwd rond 21 pertinente vragen over migratie in België.
 • Het bestrijden van hardnekkige mythes over migratie omdat deze niet kloppen.
 • Maak van migratie een positief verhaal.
 • Het is daarom onverantwoord, dat een aantal politici een handel lijken te willen drijven in de angsten rond migratie en diversiteit.
 • Het is van belang de realiteit van de nieuwe verscheidenheid onder ogen te zien en omgaan met de toegenomen verscheidenheid vraagt ook aanpassingen bij de lokale overheid.
 • Er is geen uniforme standaardaanpak bij de fases in de omgang met migratiediversiteit : toegang, ontvangst, verblijf, vestiging, verbinding, vertrek. Het rapport De wereld in een stad: migratiediversiteit en stedelijk beleid in Europa (2018) behandelt voorbeelden van de omgang met de toegenomen migratiediversiteit in Europese steden. Deze verkenning wijst uit dat er geen one-size-fits-all model is. Wel kiezen beleidsmakers in de onderzochte steden steeds vaker voor een generieke benadering voor de gehele stedelijke samenleving dat soms wordt aangevuld met specifiek beleid voor specifieke migrantengroepen.
 • Humanitaire hulp in het kader van de vluchtelingencrisis.
 • Halle Gastvrije Stad : Halle een open stad die een solidaire bijdrage levert aan de opvang van vluchtelingen
 • Ga aan de slag met de concrete voorstellen die werden neergeschreven door Vluchtelingenwerk Vlaanderen in drie nota's rond wonen, werk en onderwijs.
 • Organiseer een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen.
 • De politie doet geen huiszoekingen bij burgers die mensen zonder papieren onderdak bieden.
 • ...

"Het debat over migratie staat bol van feitenvrije redeneringen die kritiekloos worden gereproduceerd. Nogal wat populaire denkbeelden over migratie zijn niet op feiten maar op mythes gebaseerd. Wanneer ook het beleid zich op die mythes inspireert, slaat het de bal mis."