Lokaal integratiebeleid

 • Lokaal integratiebeleid is een driesporenbeleid: emancipatie, toegankelijkheid en samenleven.
 • De Stad pakt achterstellingsmechanismen aan.
 • De integratieraad van Halle heeft een concrete prioriteitenlijst samengesteld; met een brede reeks aan voorstellen en maatregelen omtrent de volgende aspecten : scholen ondersteunen, volwassenenonderwijs, Unia, positieve beeldvorming, onthaalbeleid, tewerkstelling.
 • Via informatie- en communicatiekanalen waarover de Stad beschikt een sensibiliseringscampagne voeren rond racisme en discriminatie.
 • Dialoog en samenwerking met de in Halle aanwezige inwoners met een migratieachtergrond.
 • Verenigingen van inwoners met een migratieachtergrond en hun zelforganisaties betrekken bij het beleid.
 • Eenvoudig en toegankelijk taalgebruik aan de loketten, in publicaties of brieven,...
 • Oefenkansen Nederlands creëren voor anderstaligen. Bijvoorbeeld de oefenkansen in het kader van de activiteiten van Café Combinne.
 • Een divers personeelsbeleid voeren binnen alle stadsdiensten en voorzieningen.
 • Vormingen ‘interculturele competenties’ voor personeel.
 • Het integratiebeleid richt zich tot de hele bevolking en de gehele samenleving : ongedwongen samenleven kan niet slagen als niet iedereen, ongeacht zijn of haar herkomst, hieraan actief meewerkt.
 • ...

"Het integratiebeleid is een inclusief beleid. Het wordt gerealiseerd binnen de verschillende beleidssectoren (onderwijs, jeugd, sport, cultuur, tewerkstelling,…), grotendeels via algemene maatregelen maar als dat nodig is via een specifiek aanbod."

Hieronder enkele foto's van Café Combinne zet de deur open op dinsdag 7 augustus 2018 met wandeling en kookworkshop. 'Café Combinne' is een organisatie van de Integratiedienst van de stad Halle, Cultuurcentrum 't Vondel en het taalpunt van de bibliotheek (stad Halle) met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en verenigingen in Halle. Elke dinsdag van 19 tot 21uur30 kan je bij Café Combinne Nederlands komen oefenen. Adres : Vandenpeereboomstraat 78 te 1500 Halle.