Lokaal beleid wereldburgerschap

  • Lokaal beleid wereldburgerschap wil vooral de blik van leerlingen verruimen.
  • De scholen en het onderwijs zijn daarbij een belangrijke partner.
  • Lokale voorlichtingsactiviteiten mondiale bewustwording van de Verenigde Naties ondersteunen.
  • De lokale overheid mag geen gordijn voor het venster op de wereld zijn, door de ogen te sluiten of een beperkende blik kweekt men stereotypen of een romantisch beeld van de wereld.
  • Wereldburgerschap promoten.
  • Ondersteuning van scholen bij projecten wereldburgerschapseducatie.
  • Het nieuw digitaal kanaal www.wijzijnkruit.be van het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie bevat actuele ideeën inzake wereldburgerschapseducatie.
  • Het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie is zowel een online als een real life platform voor iedereen die op één of andere manier betrokken is bij wereldburgerschapseducatie in het onderwijs.
  • ...

“Via educatie rond wereldburgerschap vorm je leerlingen tot kritische en verantwoordelijke burgers. Die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit. En die actief en geëngageerd bijdragen aan een rechtvaardiger wereld. Want de wereld is geen ver-van-mijn-bed-show voor jongeren. Armoede, vluchtelingen, klimaat, terrorisme … al vroeg vormen jongeren zich een beeld daarvan. Door wereldburgerschap leer je leerlingen dat mensen niet machteloos staan in deze complexe mondiale maatschappij."