Lokaal beleid internationale solidariteit

  • Lokaal beleid internationale solidariteit geeft een stem aan de meest kwetsbaren die geconfronteerd worden met structureel onrecht en geweld.
  • Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor internationale solidariteit.
  • Sociale criteria in overheidsopdrachten.
  • Aankoopbeleid met respect voor arbeidsrechten.
  • Financieel beleid met ethisch bankieren.
  • Halle verder uitbouwen als een FairTrade-gemeente.
  • Het stadsbestuur moet alle initiatieven ondersteunen die het samenleven en de ontmoeting van verschillende groepen in de samenleving ondersteunen initiatieven zoals Café Combinne, het jaarlijks multicultureel feest, Iftar, Halle zonder Grenzen, ...
  • ...

"De ongelijkheid in de wereld loopt meer uit de hand dan ooit: enkele miljardairs hebben alle rijkdom in handen, en de armste mensen betalen daarvoor de prijs. Van alle rijkdom die het voorbije jaar werd gecreëerd, ging 82% naar de rijkste 1% van de wereldbevolking. En voor de armste 50%? Niets. Vandaar dat van de superrijken van deze wereld mag verwacht worden om 'offers' te brengen voor meer ecologische, sociale en economische rechtvaardigheid."