Lokaal antiracismebeleid

 • Een daadkrachtig lokaal antiracismebeleid.
 • Anti-racisme is een werkwoord : van 'niet-racist' naar anti-racist.
 • Anti-racisme beperkt zich niet tot een individuele verantwoordelijkheid, maar vraagt ook om die verantwoordelijkheid te vertalen naar collectieve actie.
 • De Stad pakt racisme en discriminatie aan met een fors actieplan tegen racisme en discriminatie; met niet alleen intenties maar meetbare doelstellingen met indicatoren en streefcijfers.
 • Nultolerantie ten aanzien van racisme en discriminatie in het eigen personeelsbeleid en politiekorps.
 • Racistische discriminatie op de huisvestingsmarkt en de arbeidsmarkt aanpakken
 • Aansluiten bij het netwerk van Europese steden tegen racisme ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism). ECCAR wisselt kennis en expertise uit rond de bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie. Ondertekening en uitvoering van het 10 punten actieplan van ECCAR is een concreet engagement voor de Stad.
 • Initiatieven tegen etnisch profileren
 • Communicatie en beeldvorming op maat van een superdiverse samenleving : Halle is trots op haar diversiteit en hoe mensen met hun eigen verhaal en achtergrond samen werken aan de toekomst.
 • Kwetsende woorden en stigmatiserende termen vermijden.
 • Politici hebben een voorbeeldfunctie naar kinderen en jongeren toe en vermijden een polariserend "wij-zij"-verhaal.
 • In Halle is er absoluut geen plaats voor racisme en discriminatie. Een goede aanleiding om dit te tonen en aandacht te besteden aan de aanpak van racisme zijn bijvoorbeeld de internationale dagen zoals de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie (21/3), Dag van de mensenrechten (10/12), Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme (9/11).
 • De Stad werkt samen met Unia, een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert; meer info: www.unia.be
 • ...

"Het is belangrijk dat het beleid volmondig en vierkant achter een antiracismebeleid staat. We verwachten van de politiek dat ze zich expliciet uitspreekt tegen racisme en dat niet doet met lege woorden, maar het koppelt aan een actief antiracismebeleid."