UITNODIGING AAN HALLE


Uitnodiging tot participatie

Op vrijdag 5 oktober organiseert het platform ‘mondiaal Halle’ in het OLV-centrum, Ninoofsesteenweg 7 te Halle, een verkiezingscafé onder het motto Kan Halle de wereld redden?

Hierbij nodigen wij iedereen uit die belangstelling heeft voor de lokale aanpak van de mondiale agenda om deel te nemen. Bovendien geven we aan burgers en verenigingen die iets zinnigs hier rond te vertellen hebben de kans om dit ook publiekelijk te doen tijdens een forum. Concreet vragen we aan burgers en verenigingen een goed idee te pitchen dat past binnen het thema van de zoektocht naar lokale antwoorden op de urgente mondiale problemen.

Het platform ‘mondiaal Halle’ meent dat iedereen kan bijdragen om samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Dat klinkt groot en ver weg, maar begint met ideeën en initiatieven dichtbij. Het verkiezingscafé wil concrete ideeën en inspiratie delen. De lokale politieke partijen, verenigingen en burgers worden uitgenodigd om deel te nemen. Elke enthousiasteling - dromer, denker en doener - met een straf idee voor Halle als ‘mondiale Stad’ krijgt de kans om zijn/haar beste idee te pitchen en punt te maken.

Het platform ‘mondiaal Halle’ wil dat naar aanleiding van de lokale verkiezingen de aandacht in het debat ook gaat naar wat er echt toe doet in de wereld. Dit is geen overbodige luxe : kiezers liggen wel degelijk wakker van de schaduwzijden van de globalisering met de alarmerende en wereldwijde problemen waarmee we hier ook worden geconfronteerd.

Deze oproep tot participatie versturen we nu al zodat u dit kan noteren in uw agenda en de mogelijkheid hebt om binnen uw eigen kring en omgeving een geschikte pitcher* aan te duiden en sympathisanten van uw idee aan te spreken om aan te schuiven bij een voor u voorbehouden tafel.

Wij danken u alvast voor uw aandacht en houden u verder op de hoogte van dit initiatief.

Contact:

 • Hilde Rooselaer, Prins van Luiklaan 13, 1500 Halle, 0495 77 30 15 hilde.rooselaer@gmail.com
 • Jean-Pierre Laus, Kardinaal Cardijnstraat 3, 1500 Halle, 0478 25 89 32 jean.pierre.laus@telenet.be

Programma KAN HALLE DE WERELD REDDEN ?

Datum : Vrijdag 5 oktober 2018. Plaats : OLV-centrum, Ninofsesteenweg 7, 1500 Halle

        • 18 uur 30 : deuren & bar open van het mondiaal verkiezingscafé
        • 19 uur 00 : meerstemmig ‘mondiaal' forum
        • 20 uur 00 : geniet van een 'mondiaal' podium

*Pitcher ? Pitcher is iemand die openlijk een goed idee met betrekking tot een mondiaal Halle durft naar voor brengen. Heeft de moed een relevant idee krachtig en bondig via een ‘elevator pitch’ te bepleiten ("te pitchen").