Uitnodiging aan de lokale politiek

Aan de raadsleden en kandidaat-raadsleden

Uitnodiging tot participatie aan het meerstemmig forum op vrijdag 5 oktober

Aan de huidige en toekomstige beleidsmakers


  • Op vrijdag 5 oktober organiseert het platform ‘mondiaal Halle’ in het OLV-centrum, Ninoofsesteenweg 7 te Halle, een verkiezingscafé onder het motto Kan Halle de wereld redden?
  • 18 uur 30 : deuren & bar open van het mondiaal verkiezingscafé
  • 19 uur 00 : MEERSTEMMIG FORUM : ‘massa brainstorm’ met originele 'glokale' ideeën voor een nieuw baanbrekend lokaal mondiaal beleid; dus geen langdradige voordrachten of speeches. Onder het motto Kan Halle de wereld redden ? blaast het platform Mondiaal Halle op vrijdag 5 oktober verzamelen in het verkiezingscafé, voor een unieke mix van politieke inhoud en een positieve ontspannen sfeer.
  • 20 uur : MONDIAAL PODIUM : podium ‘mondiaal Halle’ : aanstekelijk, meerstemmig en veelkleurig.

Hierbij vragen wij u om deel te nemen aan dit evenement.

  • In het bijzonder vragen we u dat iemand van uw partij een goed idee komt pitchen dat past binnen het thema van de zoektocht naar lokale antwoorden op de urgente mondiale problemen.
  • De verknoping tussen lokaal en globaal is u niet onbekend. Het platform ‘mondiaal Halle’ meent dat iedereen kan bijdragen om samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Dat klinkt groot en ver weg, maar begint met ideeën en initiatieven dichtbij. Het verkiezingscafé wil concrete ideeën en inspiratie delen. De lokale politieke partijen, verenigingen en burgers worden uitgenodigd om deel te nemen. Elke enthousiasteling - dromer, denker en doener - met een straf idee voor Halle als ‘mondiale Stad’ krijgt de kans om zijn/haar beste idee te pitchen en punt te maken.
  • Het platform ‘mondiaal Halle’ wil dat naar aanleiding van de lokale verkiezingen de aandacht in het debat ook gaat naar wat er echt toe doet in de wereld. Dit is geen overbodige luxe : kiezers liggen wel degelijk wakker van de schaduwzijden van de globalisering met de alarmerende en wereldwijde problemen waarmee we hier ook worden geconfronteerd.
  • Deze uitnodiging tot participatie versturen we nu al zodat u dit kan noteren in uw agenda en de mogelijkheid hebt om binnen uw partij een geschikte pitcher* aan te duiden en leden en sympathisanten van uw partij aan te spreken om aan te schuiven bij een voor u voorbehouden tafel.

Wij danken u alvast voor de medewerking en houden u verder op de hoogte van dit initiatief.

Met vriendelijke groeten,

Hilde Rooselaer, Prins van Luiklaan 13, 1500 Halle, 0495 77 30 15 hilde.rooselaer@gmail.com

Jean-Pierre Laus, Kardinaal Cardijnstraat 3, 1500 Halle, 0478 25 89 32 jean.pierre.laus@telenet.be


Programma : KAN HALLE DE WERELD REDDEN ?

Datum : Vrijdag 5 oktober 2018. Plaats : OLV-centrum, Ninofsesteenweg 7, 1500 Halle

*Pitcher ? Pitcher is iemand die openlijk een goed idee met betrekking tot een mondiaal Halle durft naar voor brengen. Heeft de moed een relevant idee krachtig en bondig via een ‘elevator pitch’ te bepleiten ("te pitchen").