SDG-MARATHON HALLE SDG-PITSTOPS HALLE

Zaterdag 9 november 2019

Oude Post - Wereldcafé

Kardinaal Cardijnstraat - Halle

Van 10 tot 18 uur doorlopend SDG-sessies

In te vullen :

 • Per sessie ruimte voor twee sprekers & respons burgerpanel
 • Telkens één spreker uit Halse gemeenteraad en één lokale sleutelactor over hun mondiaal engagement
 • Wie gaat de uitdaging aan om een inspirerende presentatie te geven ?
 • En wie gaat de uitdaging aan om deze leermarathon mee te lopen ?
 • Doorlopend vrij toegankelijk voor publiek
 • Dit event heeft als bijbedoeling voldoende kritische massa voor het lokaal mondiaal beleid te realiseren.

9 - 10 uur Ontvangst met koffie en thee

10 -18 uur SDG-marathon

18 uur Slottoespraak en netwerkdrink

Aan de slag : inspiratie http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Paginas/inspiratie.aspx

10 uur

10 uur 30

11 uur

11 uur 30

12 uur

12 uur 30

13 uur

13 uur 30

14 uur

14 uur 30

15 uur

15 uur 30

16 uur

16 uur 30

17 uur

17 uur 30

18 uur - 9.11.2019

Zaterdag 9 november 2019

 • 17 plekken in Halle die sdg's in de kijker plaatsen.
 • 17 plekken kunnen in sdg-parcour & wandeling gegoten worden.
 • 17 plekken ontdekken via een sdg-fietstocht
 • 17 zichtbare en publiek toegankelijke plekken tonen aan hoe concreet deze 17 doelstellingen voor de burger en de lokale samenleving kunnen zijn.
 • 17 plekken voor achtergrondinfo, illustratie en inspiratie.
 • 17 plekken gratis toegankelijk.

A

Bijvoorbeeld :

Open Armen


B

Bijvoorbeeld :

Wereldwinkel Halle

C

Bijvoorbeeld :

Buurthuis Ommekaar

Buizingen

D

Bijvoorbeeld :

Bibliotheek

E

Dekoloniseringswinkel Halle


F

Bijvoorbeeld :

Toerisme Halle

G

Bijvoorbeeld :

Windmolens Halle

H

Bijvoorbeeld :

Kringwinkel Halle

I

Bijvoorbeeld :

Tentoonstelling 100 jaar Bauhaus

J

Bijvoorbeeld :

Buurthuis WindmolekenK

Bijvoorbeeld:

Fietsersbond Halle


L

Bijvoorbeeld :

'Ik winkel in Halle'

Verenigde Handelaars

M

Bijvoorbeeld :

Natuurpark Zenneweide Lembeek

N

Bijvoorbeeld :

Landschapspark Zenne

Halle

O

Bijvoorbeeld :

Streekproductencentrum Halle

Q

Bijvoorbeeld :

Actieve Interculturele Federatie+

WERELDCAFé - OUDE POST (r)

Ontmoetingsknooppunt van de mondiale trefdag is het wereldcafé in de Oude Post met doorlopend levendige en aanstekelijke presentaties van Hallenaren met een hart voor de sdg's.

Van 9 tot 18 uur : sdg-marathon.

Van 20 tot 22uur : sdg-netwerkevent.