Mondiale Trefdag zaterdag 9 november 2019

Oproep voor de mondiale trefdag van zaterdag 9 november 2019 te Halle

Hallo,

Tijdens de Novemberwereldmaand wordt op zaterdag 9 november 2019 een ‘Mondiale Trefdag’ georganiseerd in Halle. Op basis van een brainstormsessie tijdens de mondiale gesprekstafels van februari werd een beginconcept op papier - zie bijlage - gezet zodat het initiatief uit de startblokken kan schieten.

Doel van deze mondiale trefdag is het lokaal mondiaal beleid in de kijker te plaatsen. De rode draad bij deze trefdag luidt een mondiaal Halle is van iedereen, voor iedereen en door iedereen.


 • Van iedereen : alle 193 VN-lidstaten hebben zich in naam van hun bevolking geëngageerd rond de urgente mondiale agenda, de zogenaamde sdg’s - de ‘Sustainable Development Goals’ of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - en Halle is pilootgemeente op dit vlak.


 • Voor iedereen : niemand mag achterblijven bij de aanpak van de ecologische, sociale en economische uitdagingen.


 • Door iedereen : breken met hokjesdenken, elk individu, elke vereniging, elk bedrijf, elke organisatie, elke raad, elke overheid heeft iets bij te dragen.


Met het oog op de organisatie van dit evenement willen we jullie medewerking vragen :

 • wensen jullie mee te werken aan deze mondiale trefdag op 9.11.2019 ?
 • bij wie kunnen we aankloppen voor verder overleg ?
 • suggesties, opmerkingen en vragen zijn welkom ?

Alvast bedankt voor de aandacht die jullie schenken aan deze vragen. Wij van onze kant hopen tot een mooie samenwerking te kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Het organisatieteam mondiale trefdag.


Stappenplan 2019 in verband met de Mondiale Trefdag te Halle

 • Januari

- poll ‘wegen ontstaan doordat wij ze gaan’

- meer dan trefdag ok

 • Februari

- brainstorm tijdens mondiale gesprekstafels rond trefdag

- ok : in kader van lokaal krachten bundelen in een coalitie voor een ambitieus mondiaal stadsbeleid (sociaal - mondiaal - ecologisch)

 • Maart

- contact schepen en voorstel novemberwereldmaand

- voorstelling samenwerkingsdriehoek lokaal mondiaal beleid

- oproep tot medewerking

 • April

- samenstelling organisatieteam

- contacten

- presentatie aan mondiale gesprekstafels

 • Mei

- fine tuning formule en programma

- werkafspraken

 • Juni - september

- uitvoering

- contacten

 • Oktober

- bevestigingen

- praktische regelingen

November : uitvoering

Beginconcept voor de Mondiale Trefdag van zaterdag 9 november 2019 (tijdens novemberwereldmaand)

Uitdaging : de sdg’s tot leven brengen in de stad en bij de bevolking ? Het citaat "It takes a whole village to raise a child" kan ons inspireren om te kiezen voor het volgende scenario met onder meer deze ingrediënten :


1. SDG-marathon - Pecha Kucha-event - ‘17 presentaties’ - in de Oude Post - verankeren SDGs in lokale politiek en sociaal weefsel ...


2. SDG’s in de vitrine - ‘17 sdg-pitstops in de stad’ - SDG -streetwize - laten op een concrete manier de vertaling van de SDGs zien ...


3. SDG-feest - ‘Iedereen is van de wereld’ - inburgering en normaliseren SDGs ...


Doelstellingen :


 • betrokkenheid


 • partnerschap


 • verantwoording


 • participatie


De mondiale trefdag is een stapsteen in de ontwikkeling van het lokaal mondiaal beleid.

Opties i.v.m. uitvoering :

 1. i.s.m. gemeenteraadsleden, stad Halle, adviesraden, betrokken burgers, ...
 2. i.s.m. lokale handel, organisaties, ...
 3. i.s.m jeugdraad, ....


Te doen : organisatieteam samenstellen.


SDG-Pecha Kucha-Marathon

 • 17 SDG-doelstellingen
 • Gemeenteraadsleden / schepenen adopteren op de trefdag van 9 november een sdg om hun engagement en verantwoordelijkheid uit te drukken. Illustreren dit door een korte publiekspresentatie (pecha kucha) te doen met als kapstok ‘hun’ sdg.
 • Ook lokale actoren (betrokken burgers, bedrijven, organisaties, …) geven hun visie en engagement m.b.t. sdg’s (mondiale uitdagingen).
 • Breed publiek kan op een originele wijze kennis maken met lokaal engagement en lokale verantwoordelijkheid m.b.t. sdg’s.
SDG 1: Geen armoedeSDG 2: Geen hongerSDG 3: Goede gezondheid en welzijnSDG 4: KwaliteitsonderwijsSDG 5: GendergelijkheidSDG 6: Schoon water en sanitairSDG 7: Betaalbare en duurzame energieSDG 8: Eerlijk werk en economische groeiSDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuurSDG 10: Ongelijkheid verminderenSDG 11: Duurzame steden en gemeenschappenSDG 12: Verantwoorde consumptie en productieSDG 13: KlimaatactieSDG 14: Leven in het waterSDG 15: Leven op het landSDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken