"Mondiaal Halle is een werkwoord"

'Kan Halle de wereld redden ?'

Verkiezingscafé 5 oktober 2018


 • Het verkiezingscafé Kan alle de wereld redden ? op 5 oktober was allesbehalve een klassieke debatavond.
 • Na de opening van het verkiezingscafé door schepen Peggy Massien werden ideeën gepresenteerd door dertig sprekers : 17 kandidaten op lokale lijsten namen het woord en 13 geëngageerde burgers.
 • Om beurt hebben zij kort en krachtig een idee geformuleerd dat er toe doet.
 • Deelnemers en bezoekers waren aangenaam verrast en de formule van de avond werd ervaren als een “verademing” en “motiverend”.
 • Tijdens het recente verkiezingscafé heeft het platform Mondiaal Halle vastgesteld dat de cruciale rol van het lokaal niveau bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen erg breed gedragen is.


Halle is klaar om stappen vooruit te zetten

 • Commentaar van professor Eric Corijn, stedenexpert, bij de diverse lokale voorstellen : “Ik heb hier geen enkel irrealistisch idee gezien of gehoord dat niet kan worden uitgevoerd en als deze zaal representatief is dan kan Halle vanaf 15 oktober grote stappen vooruit zetten.”
 • In de tussenkomsten herkent Eric Corijn de drie grote ‘planetaire bedreigingen’ en ‘mondiale uitdagingen’ :

1. onze verstoorde verhouding met de natuur

2. de toenemende sociale ongelijkheid

3. het samenleven op basis van verscheidenheid en verschil.

 • Het kan en moet anders volgens hem : "Het zijn drie dringende thema's die wij samen en op transversale wijze moeten opnemen."
 • Ook de formule van het verkiezingscafé spreekt hem aan : “Het niet polariserend samenbrengen van mensen en het uitwisselen van ideeën zou niet alleen voor de verkiezingen moeten gebeuren maar op regelmatige basis.”


21ste eeuwse politiek

 • “Mondiaal Halle wil geen anti-politiek verhaal brengen. Onze beleidssuggesties aan het nieuwe bestuur willen bijdragen aan de samenwerking met de burger om zo te werken aan oplossingen.”
 • “Onze boodschap is erg breed gedragen. Het gaat om thema’s die iedereen aanbelangen. De reacties op het mondiaal memorandum tonen aan dat Halle klaarstaat om samen aan een echte mondiale stad te werken.”
 • “We vragen dat de stad onze actie ziet als een bijkomende kans om Halle toekomstgericht te ontwikkelen. Wij rekenen erop dat de verdere uitbouw van het lokaal mondiaal beleid in Halle geen struikelblok is bij de coalitiebesprekingen en het samenstellen van het bestuursakkoord in Halle."
 • “Mondiaal Halle verzoekt de lokale politiek in Halle om de juiste beslissingen te nemen en moedige keuzes te maken voor een 21ste eeuwse politiek in de stad met aandacht en zorg voor de mensen en de wereld waarin we leven. "
 • “Onze boodschap aan de politiek in Halle : een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”

Welke ideeën werden vanuit de politiek en de samenleving tijdens het verkiezingscafé gepresenteerd ?

1. “De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) als beleidskader” - Dirk Pieters (CD&V)

2. “Meer ruimte voor de fiets” - Marc Van Acker (Fietsersbond Pajottenland)

3. “Halle energie-onafhankelijk maken (off grid)” - Jo Lories (BVB)

4. “Geen Israëlische medicijnen in Halle” - Hedwig Van Rossem (sp.a)

5. “Met Esperanto verovert Halle de wereld” - Anne Tilmont

6. “We zijn allemaal op zoek naar een menswaardig leven (migratie)” - Erwin Malfroy (Groen)

7. “Meer gemeenschappelijk doen (burgercoöperaties)" - Marc Picalausa (Open Vld)

8. “1000 bomen en 100 tuingevels” - Fred Deryckere (Milieuraad)

9. “Earth Overshoot Day (ecologische voetafdruk)” - Stefan Demol (N-VA)

10. “Maak Halle vrij van Israëlische apartheid” - Jan Dreezen (BDS Belgium)

11. “Breng het water terug in de stad” - Yves Demanet (HALLE 2019)

12. “Klimaattips die echt werken” - Noël Sissau (Pajopower)

13. Geen nummer 13 toegekend

14. “Afschaffen van de boterhammentaks (kinderarmoede)” - Kevin Kestemont ( PVDA)

15. “Dekolonisering en anti-racisme gaan hand in hand” - Jean-Pierre Laus (Averechts)

16. “Mensen en systemen : van kracht naar veerkracht” - Marijke Ceunen (Groen)

17. “Met de zon naar een hernieuwbare en betaalbare toekomst” - Marc Snoeck (sp.a)

18. “Kennis kan de wereld redden” - Bram Ghysels (sp.a)

19. “Bewustwording, samenwerking en leren van ons verleden” - Mathias Pierquin (sp.a)

20. “Engagement voor een hartelijke lokale gemeenschap” - Marc Heremans (CD&V)

21. “Burgerparticipatie en democratie” - Willy Dessers (Masereelfonds)

22. “Een bibliotheek voor iedereen” - Linda Smismans (Halle boven Hard)

23. “De wereld verandert. Halle verandert.” - Guido Cannaerts (Onthaalgroep Vluchtelingen)

24. “Een schepen voor mondiaal beleid als hefboom” Hilde Rooselaer

25. “Halse burgers met migratieachtergrond betrekken bij politiek” - Miguel Estrada (Integratieraad)

26. “Overstromingspreventie” - Anne Tilmont

27. “Samenwerking en enthousiasme voor meer bos en groen” - Johan Merckx (Natuurpunt)

28. “Voedsel in eigen handen nemen met respect voor de producent” - Bruno Tordeur (Wereldwinkel)

29. “Vooruitgang en verbeteren met een lokale sociale barometer” - Veerle Verleyen (LBC)

30. “Aandacht voor de mensenrechten” - Anne Marie Mestdag (UF)


De foto's van de deelnemers hierna werden gemaakt door Mira & Noël Sissau.

Beste vrienden, beste aanwezigen,

Ik heet u allen hartelijk welkom op de avond ‘Kan Halle de wereld redden ?’ georganiseerd door het platform ‘Mondiaal Halle’.

Ik ben Peggy Massien. Ik ben schepen voor duurzaamheid, integratiebeleid, kinderopvang en kindbeleid, ontwikkelingssamenwerking en tewerkstelling in Halle.

Het is met genoegen dat ik deze avond mag openen.

Iedereen kent de uitdrukking ‘Liefde is een werkwoord’. Een ‘mondiaal Halle’ is ook een werkwoord : de dringende wereldproblemen lokaal aanpakken is een werk van lange adem, en dit werk is absoluut noodzakelijk en laat geen uitstel toe. Het is bovendien werk dat ook bevlogenheid en enthousiasme vraagt.

Het stadsbestuur van Halle beschikt al over een aantal stevige bouwstenen om het mondiaal beleid in Halle verder uit te bouwen; denk maar aan duurzaamheid, integratie of ontwikkelingssamenwerking.

Recent heeft het stadsbestuur ook de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - de zogenaamde sdg’s - omarmd en is Halle zelfs piloot-gemeente op dit vlak: hiermee neemt Halle het voortouw in de verdere uitbouw van een lokaal mondiaal beleid.

De eerste schepen van ontwikkelingssamenwerking in Halle was mijn partijgenote Thérèse Merckx - ook uit Lembeek zoals ik trouwens. Zij heeft zich toen met hart en ziel ingezet om ontwikkelingssamenwerking in Halle op de kaart te zetten en we mogen daar gerust fier op zijn. In haar tijd kon Thérèse rekenen op een brede groep van vrijwilligers. Door de inzet van velen de voorbije jaren beschikt Halle momenteel over een stevig arsenaal aan beleidsmaatregelen en professionele medewerkers.

Maar de tijd staat niet stil. Daarom is het bijna zeker dat de brede waaier aan beleidssuggesties geformuleerd in het kader van de memorandum-actie mondiaal Halle hun weerklank zullen vinden in de lokale politiek en op één of andere wijze hun weg zullen vinden om de nieuwe bestuursperiode van 2019 positief te inspireren.

Als vakbondsvrouw weet ik dat de zon voor niets opgaat, maar voor de rest moet er hard gewerkt worden en is er volgehouden inzet nodig. Wanneer ik de kans krijg om mij opnieuw als schepen de komende zes jaar te engageren, zal ik met energie en plezier de bevoegdheid van ‘mondiaal beleid’ erbij nemen.

Ik wens jullie een vruchtbare avond in het verzamelen van inspirerende ‘glokale’ ideeën'.


1. “De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) als beleidskader”

Dirk Pieters, burgemeester Halle en lijsttrekker van de CD&V

2. “Meer ruimte voor de fiets”

Marc Van Acker

Fietsersbond Pajottenland

3. “Halle energie-onafhankelijk maken (off grid)”

Jo Lories

Lijsttrekker BVB

4. “Geen Israëlische medicijnen in Halle”

Hedwig Van Rossem

5. “Met Esperanto verovert Halle de wereld”

Anne Tilmont

+ 26. “Overstromingspreventie”

6. “We zijn allemaal op zoek naar een menswaardig leven (migratie)”

Erwin Malfroy (Groen)

7. “Meer gemeenschappelijk doen (burgercoöperaties)"

Marc Picalausa (Open Vld)

8. “1000 bomen en 100 tuingevels”

Fred Deryckere (Milieuraad)

9. “Earth Overshoot Day (ecologische voetafdruk)” -

Stefan Demol (N-VA)

10. “Maak Halle vrij van Israëlische apartheid (BDS-beweging)”

Jan Dreezen (BDS Belgium)

11. “Breng het water terug in de stad”

Yves Demanet (HALLE 2019)

12. “Klimaattips die echt werken”

Noël Sissau (Pajopower)

13. Geen nummer 13 toegekend

14. “Afschaffen van de boterhammentaks (kinderarmoede)”

Kevin Kestemont ( PVDA)

15. “Dekolonisering en anti-racisme gaan hand in hand”

Jean-Pierre Laus (Averechts)

16. “Mensen en systemen : van kracht naar veerkracht” - Marijke Ceunen (Groen)

17. “Met de zon naar een hernieuwbare en betaalbare toekomst”

Marc Snoeck

Schepen stad Halle en lijsttrekker sp.a

18. “Kennis kan de wereld redden” - Bram Ghysels (sp.a)

19. “Bewustwording, samenwerking en leren van ons verleden” - Mathias Pierquin (sp.a)

20. “Engagement voor een hartelijke lokale gemeenschap” - Marc Heremans (CD&V)

21. “Burgerparticipatie en democratie” Willy Dessers (Masereelfonds)

22. “Een bibliotheek voor iedereen”

Linda Smismans (Halle boven Hard)

23. “De wereld verandert. Halle verandert.” Guido Cannaerts (Onthaalgroep Vluchtelingen)

24. “Een schepen voor mondiaal beleid als hefboom”

Hilde Rooselaer

25. “Halse burgers met migratieachtergrond betrekken bij de politiek”

Miguel Estrada

(Integratieraad)

27. “Samenwerking en enthousiasme voor meer bos en groen”

Johan Merckx (Natuurpunt)

28. “Voedsel in eigen handen nemen met respect voor de producent” - Bruno Tordeur (Wereldwinkel)

29. “Vooruitgang en verbeteren met een lokale sociale barometer”

Veerle Verleyen (LBC)

30. “Aandacht voor de mensenrechten” Anne Marie Mestdag (UF)

Na het meerstemmig forum en de analyse van professor Eric Corijn was het podium voor optredens en poëzie.


Hier een pakkend fragmentje van het mooie optreden van Miguel Estrada & co tijdens het verkiezingscafé Kan Halle de wereld redden ?

Halle klaar om stappen vooruit te zetten

 • Professor Eric Corijn, wereldautoriteit inzake steden, heeft tot slot en inpikkend op de interventies een toekomstgericht en samenhangend denkkader aangereikt.
 • Commentaar van professor Eric Corijn, stedenexpert, bij de diverse lokale voorstellen : “Ik heb hier geen enkel irrealistisch idee gezien of gehoord dat niet kan worden uitgevoerd en als deze zaal representatief is dan kan Halle vanaf 15 oktober grote stappen vooruit zetten.”
 • In de tussenkomsten herkent Eric Corijn de drie grote ‘planetaire bedreigingen’ en ‘mondiale uitdagingen’ : “ten eerste onze verstoorde verhouding met de natuur, ten tweede de toenemende sociale ongelijkheid en ten derde het samenleven op basis van verscheidenheid en verschil.”
 • Het kan en moet anders volgens hem : "Het zijn drie dringende thema's die wij samen en op transversale wijze moeten opnemen."
 • Ook de formule van het verkiezingscafé spreekt hem aan : “Het niet polariserend samenbrengen van mensen en het uitwisselen van ideeën zou niet alleen voor de verkiezingen moeten gebeuren maar op regelmatige basis.”